Namaz

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı:

624 yılında, Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir.

Sebebi; Mekkelilerin, hicret eden Müslümanların hicret sonucu Mekke’de bıraktıklar mallarını yağmalaması ve müslümanlara ekonomik baskı yapmasıdır.

Savaş; 950 kişiden oluşan Mekke ordusu ile 313 kişiden oluşan Müslüman ordusu Bedir Kuyusu civarında karşı karşıya gelmişlerdir. Yapılan savaşta Müslümanlar, Mekkelileri yenilgiye uğratmışlardır.

Sonuçları;
– Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır.
– İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
– Şam ticaret yollarının kontrolü geçici olarak Müslümanların eline geçmiştir.
– Esir alınanlar her biri on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmıştır.
– İslam’ın en büyük düşmanlarından Ebu Cehil öldürülmüştür.
– Savaş sonucunda ganimet paylaşımının yapılmasıyla İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır.

Kategori: Genel

Etiket: , , , , , , , , , , ,