Felak – Nas Suresi

Felak Suresi ve Nas Suresi Okumak, Faziletleri:

Kur’an-ı Kerim’in son iki suresi Felak Suresi ve Nas Suresidir. 113. sure Felak Suresi 114. Sure Nas suresidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Bu gece inzâl olan, benzerleri hiç görülmemiş bir kısım âyetleri biliyor musun?.. Onlar, Kul eûzü birabbil felak ve kul eûzü birabbin nâs sûreleridir.”

Ebu Said (r.a)’den rivayet edilmiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar (çeşitli dualarla Allah’a) sığınırdı. Bu iki sure indirilince, diğerlerini bıraktı, yalnız bu ikisiyle Allah’a sığınmaya başladı.” (Tirmizi)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); nazardan, büyüden, kişinin iradesi dışındaki dış etkenlerden korunmak için Kur’an-ı Kerim’in son 3 suresi olan İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresini okumayı tavsiye buyurmuştur. Bunların yanında Ayetel Kürsi de okunabilir.

Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.

Nas Suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.

Felak ve Nas suresinin okunuşlarını ve anlamlarını sayfamızdan bulabilirsiniz: Felak Nas Suresi