Namazın Sünnetleri

Namazın sünnetleri şunlardır:

1- Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan okumak ve kâmet getirmek erkekler için sünnettir (Kâmet, kadınlara sünnet değildir).
2- Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının gunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid (fazladan) tekbirlerinde, elleri kulakların hizasına kaldırmak (Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar).
3- Eller kaldırıldığı sırada, parmakları ne bitişik ne de fazla açık tutmak, yani elleri kendi halinde normal açıklıkta bulundurmak, elleri ve parmak içlerini kıbleye karşı çevirmek.
4- İmama uyan kimsenin iftitah tekbirini, imamı geçmemek şartıyla , imamın iftitah tekbirine yakın olması.
5- Sübhâneke duasını okumak.
6- Kıyamda erkekler için iki ayağın arasını en az dört parmak kadar açık bulundurmak. Burada kadınlar ayaklarını bitiştirirler.
7- Kıyamda elleri bağlamak. Erkekler; sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak, ellerini göbek altında bağlarlar. Kadınlar; sağ el, sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkekler gibi, sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
8- ” Eûzü billâhi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r- Rahmâni’r- Rahîm ” demek.
9- Her rek’atta, Fatiha sûresinden önce “Bismillahi’r- Rahmâni’r- Rahîm” demek.
10- Fatiha sûresinin sonunda, imamın ve ona uyanların “Amin” demesi.
11- “Sübhâneke, Eüzü-Besmele ve Amin”i içinden okumak.
12- Sabah ve öğle namazlarında Fatiha sûresinden sonra uzun sûre, ikindi ve yatsı namazlarında orta sûre, akşam namazında daha kısa sûre okumak ( Yolcu olan veya vakti dar olan kimse dilediği ayet ve sûreyi okur ).
13- Rükûya varırken “Allâh-ü Ekber” demek.
14- Rükûda dizlerini ve ellerin parmaklarını açık olarak tutmak (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini kavramazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar).
15- Rükûda dizlerini ve dirseklerini kırmamak (Kadınlar rükûda dizlerini biraz bükük bulundururlar) .
16- Rükûda sırtını dümdüz yapmak (Kadınlar sırtını biraz meyilli bulundururlar).
17- Başını, sırtı ile aynı hizada bulundurmak ve gözlerle ayak parmak uçlarına bakmak.
18- Rükûda üç kere “Sübhâne Rabb’iye’l-azîm” demek.
19- Rükûdan kalkarken “Semi Allahü-limen hamideh” demek.
20- Rükûdan doğrulunca ” Rabbenâ leke’l-hamd” demek.
21- Secdeye varırken yere “Allâh-ü Ekber “ diyerek önce dizlerini, sonra ellerini,daha sonra alın ve burnunu koymak.
22- Secdeden kalkarken önce başını, sonra ellerini, daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak ayağa kalkmak (Dizler dışında başka bir yere dayanmadan kalkmak).
23- Secdeye varırken “Allâh-ü Ekber” demek.
24- Secdeden kalkarken “Allâh-ü Ekber” demek.
25- Secdede yüzünü iki elleri arasına almak, eller yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında
bulunmak, ellerin parmakları birbirine bitişik olarak , kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak.
26- Secdede üçer kere “Sübhane Rabbiye’l-alâ ” demek.
27- Erkeklerin, secdede karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması. (Kadınlar, secdede kollarını yanlarına, karnını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar).
28- İki secde arasında oturmak.
29- İki secde arasında, birinci oturuşta (Ka’de-i ula) ve son oturuşta (Ka’de-i ahîre) elleri uyluklarında, dizin hafif gerisine parmakları açarak koymak.
30- Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmakları kıbleye karşı getirmek (Kadınlar, ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar, buna teverrûk denir).
31- “Et-Tahiyyatü” yü içinden okumak.
32- Üç ve dört rekâtlı farzların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında Fâtiha-i Şerîf okumak ( İlk iki rek’atta Fâtiha-i Şerîf okumak ise vaciptir).
33- Son oturuşta “Et-tahiyyâtü”den sonra “Allâhümme salli, Allâhümme bârik” ve bunlardan sonra” Rabbenâ dualarını” okumak.
34- Selam verirken başını evvela sağa, sonra sola çevirmek.
35- Selamda “Es-Selâmü aleyküm ve Rahmetullah” demek.
36- İmam için : Her iki tarafa selam verirken kendisine uyan cemaati ve Hafeze Meleklerini selamlamaya niyet etmesi.
37- Cemaatle namaz kılan kişinin, selamında cemaati, imamı ve melekleri niyet etmesi.
38- Tek başına namaz kılan kişinin, selamında melekleri niyet etmesi.
39- İmamın sol tarafa selam verirken sesini biraz alçaltması.
40- İmama uyan kişinin selamının, imamın selamına yakın olması.
41- İmama sonradan uyan kimsenin, yetişemediklerini kılmak için imamın ikinci selamını beklemesi. (Namaz Hocası, Mehmet Koputan)