Anasayfa » Genel » Sıla-i Rahim Nedir?

Sıla-i Rahim Nedir?

Sıla-i Rahim, genelde büyüklerimizden duyduğumuz, özellikle küçüklerin belki de hiç bilmediği bir ifadedir. Peki Sıla i rahim nedir, neden önemlidir?

REKLAM

Sıla-i Rahim dinimizin önem verdiği ve Kuran-ı Kerim‘de geçen konulardan biridir.

Sıla-i Rahim; insanların akrabalık bağlarını yaşatmayı, hısım ve akrabaların birbirini ziyaret etmelerini ve iyi ilişkiler kurmalarını ifade eden bir terimdir. Sıla-i rahim, akrabalar ve yakınlar arasındaki bağı, iletişimi, sevgiyi ve saygıyı sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır.

Sıla kelime olarak; “kavuşmak”, “ulaşmak”, “vuslat” anlamlarına gelmektedir. Rahim ise; rahmetten geliyor. Rahmet “acımak”, “şefkat duymak” anlamlarına gelmektedir.

Sıla-i Rahim önemi

Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı ziyaret, sevgi, saygı ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekmektedir. Bu da en yakın akrabadan başlayarak olmalıdır. Anne, babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip bağların koparılmaması sılai rahim yaparak mümkün olmaktadır.

sılai rahim nedir, sıla i rahim önemi, ayet ve hadisler

Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek;

“Yâ Rasûlallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” der.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu cevabı verir;

“Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim edersin” (Buhari)

Sıla-i rahim için ayetlerde ve hadislerde bahsedilmektedir. Sılai rahmin namaz, zekat gibi farz ibadetlerden sonra zikredilmesi, İslamdaki önemini vurgulamaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilk ayetinde bunun öneminden bahsedilmektedir.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisa suresi, 1. ayet)

Diyanetin tefsirine göre bu ayette; akrabalık bağının yani sıla-i rahimin hakkını vermemekten sakınmanın, Allah’ın emirlerine aykırı davranmaktan sakınma ile beraber zikredilmesi İslam dininde akrabalık ilişkisine ne kadar önem verildiğine güçlü ve açık bir işaret teşkil etmektedir.

Sıla-i Rahim ile ilgili hadisler

“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez” (Buhari)

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin” (Buhari)

“Ey insanlar, birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selametle Cennete giresiniz” (Tirmizi)

“Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır” (Tirmizi)

“Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin” (Buhari)


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Hz. İbrahim (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen altıncı peygamberdir. Babil’in…