Anasayfa » Dualar » Şifa Duaları

Şifa Duaları

İnsanların başına gelebilecek maddi ve manevi her türlü hastalık için okuyabileceğimiz şifa duaları bulunmaktadır. Bu şifa duaları gerek Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde geçen Rabbimiz’in buyurduğu, gerekse Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerinde buyurduğu şifa veren ayet ve dualardır.

REKLAM

“Allah indirdiği her derde mutlaka şifa da indirmiştir” (Buhari)

Şifa salavatı

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı: “Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifası, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selam eyle.”

Şifa duaları

şifa duaları, şifa ayetleri

Hz Aişe’den (ra) rivayetine göre Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bir hasta getirildiğinde şu duaları ederdi;

Okunuşu: “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhari)

Okunuşu: “Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina”

Anlamı: “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhari)

Okunuşu: “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu”

Anlamı: “Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel)

Osman bin Ebi’l-Âs (ra) şöyle dedi:

“Nebi (s.a.v.)’e geldim ve; bende bir ağrı var, neredeyse beni helak edecek dedim.”

Rasulullah (s.a.v.) bana:

“Sağ elinle ağrıyan yeri yedi defa ovala ve; Hissettiğin ağrının şerrinden, Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım diye dua et”

Buyurdu ve bende bunu yaptım, Aziz ve Celil olan Allah bendeki bu ağrıyı giderdi. O günden beri aileme ve başkalarına sürekli bunu tavsiye ediyorum. (Ebu Davud)

Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi;

“Resulullah (s.a.v.) hasta ziyareti için bir hastanın yanına girdiğinde ona:

“Beis yoktur, temizlik olur inşallah” derdi. (Buhari)

Şifa ayetleri

Şifa duaları ile beraber ayetlerde de görebileceğiniz gibi Allahü Teala bir şifadır, Kur’an-ı Kerim’in bizzat kendisi bir şifadır.

“Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.”(tevbe suresi, 14. ayet)

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.” (Nahl suresi, 69. ayet)

“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.” (İsra suresi, 82. ayet)

“Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara suresi, 80. ayet)

Ayrıca bakınız: Sıkıntılı zamanlarda okunacak dualar


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Sıla-i Rahim, genelde büyüklerimizden duyduğumuz, özellikle küçüklerin belki de hiç…