Anasayfa » Dualar » Karınca Duasının Hükmü Nedir?

Karınca Duasının Hükmü Nedir?

Çevremizden duyduğumuz karınca duası ne demek, böyle bir dua var mıdır ve karınca duası ne için okunur? Bazı dükkanlarda Arapça yazılmış olarak asılan karınca duası bir bereket duası mıdır?

Karınca duası; güvenilir dini kaynaklarda karınca duası adıyla anılan bir dua yer almamaktadır. Bilindiği gibi Hz. Süleyman’ın mucizelerinden biri hayvanlarla konuşabilmesidir. Rivayete göre; Hz. Süleyman’ın (a.s.) döneminde yaşanmış olan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılmaktadır. Bu duayı karınca yaptığı içinde “karınca duası” adı verilmiştir.

Karınca duası var mıdır?

Halk arasında meşhur olmuş dualardan olan karınca duası, dini kaynaklara baktığımızda Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) böyle bir dua okumadığını görüyoruz. Ancak duanın içeriğinde Allah Teala’ya yönelik hitaplar ve bereket talepleri iletilmektedir, duada geçen ifadeler ayet ve hadis kaynaklıdır. Bu sebeple din alimleri bu duanın okunmasında ya da taşınmasında herhangi bir sakıncanın olmadığını söylüyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının karınca duası ile ilgili yaptığı açıklamada; “İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamber’den (s.a.v.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir sözlerine yer verilmiştir.

Hz. Süleyman’ın (a.s.) karıncalar ile konuştuğu Kuran-ı Kerim’de yer almaktadır. Fakat böyle bir dua geçmemektedir.

“Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” (Neml suresi, 18. ayet)

Karınca Duası neden asılır?

Karınca duasının halk arasındaki diğer adı da “bereket duası” olarak geçmektedir. Duanın anlamında rızık, rızıklandırma gibi istekler geçtiği için bereket duasıda denmektedir. Bu nedenle de bereket vermesi nedeniyle dükkanlara asılır, malların üzerine okunur.

Nitekim karınca duasını yani bereket duasını dükkanına asmak ile ilgili; “Dükkana giren müşteri, alışveriş yapmadan çıkmaz”, “Allahü Teala, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır”, “Satılmayan bir malın üzerine bu dua 7 defa okunursa, Allah’ın izni ile o mal, birkaç gün içinde satılır” gibi söylemlerin hiç bir dini kaynakta ve hadislerde yeri yoktur.

Karınca Duasının okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Karınca Duası Arapça

karınca duası arapça, bereket duası

Karınca Duasının anlamı

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”


REKLAM

Bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
İnsanların başına gelebilecek maddi ve manevi her türlü hastalık için…