Anasayfa » Dualar » Teravih Namazı Kılarken Okunan Dualar ve Sureler

Teravih Namazı Kılarken Okunan Dualar ve Sureler

Ramazan ayında kılınan teravih namazı sünnet-i müekkededir. Yani Peygamber Efendimizin (s.a.v.) devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan işler. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve daha faziletlidir. Ama evde de tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı kılarken okunan dualar ve teravihte okunan sureler diğer vakit namazlarındaki gibidir.

REKLAM

Teravih namazı yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınır. 2 rekat veya 4 rekat olarak kılınabilir. Toplam 20 rekattır. Daha faziletli olduğu söylenen 2 rekatta bir selam verilerek kılınan teravihtir. Teravihte okunan dualar ve sureler için kısaca şunları söylemek doğru olacaktır.

Teravihte okunan sureler ve dualar

– Her namazın ilk rekatında Sübhaneke duası okunur. Eğer namaz 4 rekat olarak kılınacaksa 3. rekatta da Sübhaneke okunur. Bu duayı imam da cemaatte içinden okurlar.

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke’nin okunması bitince imam sesli olarak Fatiha okur ve arkasından bir zammı sure okur. Cemaatle birlikte rüku ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da Fatiha ve sure okunur.

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Burada Fatiha’dan sonra sure okunurken surelerin sırasına dikkat etmek gerekir. En az üç ayet okumak kaydıyla istenilen namaz suresi okunabilir. Örneğin 3 ayetten oluşan kevser suresi okunabilir. Ve en doğrusuda sureleri Kur’an daki yazılış sırasına göre okumak ya da arada en az iki sure olmak şartıyla atlayarak da okumaktır.

Namaz surelerine sırası ile bakmak ve öğrenmek için sayfamıza bakabilirsiniz: Namaz sureleri

İkinci rekatın sonunda oturularak imam ve cemaat EttehiyyatüSalli Barik,  Rabbena atina ve Rabbena firli duaları okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır. Eğere namaz 4 rekat olarak kılınıyorsa Rabbena duaları okunmadan 3. rekata kalkılarak namaza devam edilir.

Ettehiyyatü Duası

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli Duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina Duası

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena Firli Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Her dört rekat arasında okunacak dua

Teravihin her 4 rekatında cemaat ve imam sesli olarak hep birlikte aşağıdaki salavatı, duayı yaparlar.

Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin’nin-nebiyyi’il-ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.

En son dördüncü rekat bitince bu salavat üç defa okunur.

Teravih namazının her 2 rekatında veya her 4 rekatında bunlar okunur. Sadece sureleri farklı okumak ve yukarıda yazdığımız gibi sırasına dikkat etmek önemlidir. Eğer tüm sureleri bilmiyorsanız örneğin sadece iki veya üç tane namaz suresi biliyorsanız her rekatta onları okursunuz.

Ayrıntılı bir şekilde teravih namazının kılınışına sayfamızdan bakabilirsiniz; Teravih namazı nasıl kılınır

Bizim tavsiyemiz teravih namazını camide cemaatle kılmanız, çünkü imam namazda Fatiha suresini ve namaz surelerini sesli olarak okumaktadır. Cemaat ise sadece imamı dinlemektedir. Böylelikle hem namazın daha faziletli olur hem de ramazan ayını ve teravihi fırsat bilerek namaz surelerini ezberlemeye başlarsınız. Çünkü teravihte okunan sureler ve teravihte okunan dualar tüm vakit namazlarında veya diğer nafile namazlar da okunmaktadır.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Abdest temizlik, temizlenmek, hazırlanmak demektir. Abdest denince aklımıza sadece belli…