Anasayfa » Kuran'ı Kerim » Bakara Suresi İlk 5 ayeti

Bakara Suresi İlk 5 ayeti

Bakara suresi kısa sureler içinde yer almasa da namazlarda bakara ayetleri okunabilir. Yalnız, Kur’an-ı Kerim’deki sıralandığı gibi surelerin sıralanışına uyarak okumak daha uygundur. Bakara 286. ayet olduğundan dolayı namazlarda genelde bakara suresi ilk 5 ayeti okunmaktadır. Elif Lam mim olarak başlar.

REKLAM

Bakara suresi Kuran-ı Kerim’in 2. suresi olarak Fatiha’dan sonra gelmektedir. Fatiha suresinden sonra geldiği için ve Fatiha’da geçen “doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar”a işaret eden kısmının örneklerle açıklanması gibidir.

Bakara suresi ilk 5 ayeti okunuşu

1- Elif, lâm, mim.
2- Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh (fîhi), huden lil muttekîn (muttekîne).
3- Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (yunfikûne).
4- Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik (kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn (yûkınûne).
5- Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn (muflihûne).

Bakara suresi ilk 5 ayeti anlamı

1- Elif Lâm Mîm.
2- Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3- Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
4- Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
5- İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Bakara suresi arapça

bakara suresi ilk 5 ayeti

Bakara suresi adını, 67-73 ayetlerde yer alan bakara (inek, sığır) kelimesinden almıştır.

Surenin ana konuları; İslamın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; münafıklar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrâiloğulları tarihinin önemli kesitleri, kamil bir din olan İslamın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların hükümlerini de ıslah ettiği; Hz. İbrahim kıssası, Kabe’nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah kul ilişkisi, örnek dualar vb. hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar.

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen hadise göre; “Rasulullah (s.a.v): ‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!’ buyurdu.” (Müslim, Tirmizi)


REKLAM

3 Yorumlar

  1. Açıklamalarınızdan dolayı bilgilendim Allah razı olsun.Amiiin.

  2. Hocam bakara suresi vitir namazında iki rekat kildikta sonra etehuyatu okuyup elhamdan sonra okunurmu

    • Merhaba , Kuranı Kerimin her ayeti okunabilir Fatihadan sonra sadece şu dikkat edilecek 33 harf den az yada 3 ayetten kısa olmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Maun suresinde, Diyanet işlerinin tefsirine göre iki tip insan tasvir…