Anasayfa » Kuran'ı Kerim » Şehitlik İle İlgili Ayetler

Şehitlik İle İlgili Ayetler

Toplumuzda Şehit kavramını bilmeyen yoktur. Asırlardır vatan uğruna, ezan uğrana binlerce şehit verdiğimiz topraklar üzerinde yaşıyoruz. İslam’a göre Şehit demek;  Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana denir. Ahirette en büyük mertebe Peygamberlikten sonra şehitliktir. Kuran-ı Kerim’de şehitlik ile ilgili ayetler bulunmakta ve şehitliğin ne kadar büyük bir vasıf olduğuna dikkat çekilmektedir.

REKLAM

En bilinen ayet Bakara suresi 154. ayetidir;

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.”

Bununla birlikte şehitlik ile ilgili bazı ayetlerin meali şöyledir;

“(Şehitler) Allah’ın nimetine, keremine ve Allah’ın, mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.” (Al-i İmran suresi, 171. ayet)

“Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” (Ahzab suresi, 23. ayet)

“Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.” (Al-i İmran suresi, 157. ayet)

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa suresi, 69. ayet)

“Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hac suresi, 58. ayet)

Şehitlik mertebesi

Bu ayetlerin yanı sıra Peygamber Efendimiz’de (Sav) şehitlik ile ilgili bir çok hadis rivayet etmiştir. Hadislerde bir Müslümanın Allah uğruna, can, mal ve namus uğruna ölmenin şehit olarak nitelendirilmesi gerektiği anlatılmıştır. Şehit denilmesinin bir sebebi de, şehit olanın cennete gireceğine Allah ve melekler şahitlik ettiği içindir. 

Ayrıca hadislere göre vebadan ölen, haksız yere öldürülen, göçük altında kalıp ölen, suda boğulan, iç hastalıktan ölenler, başkalarının can, mal ve namusları uğrunda ölenlerde şehit sayılmıştır. Şehitlik İslam dini için önemli bir mertebe olduğundan, Müslümanlar Allah yolunda ölmeyi, vatan, can, namus uğruna ölmeyi gönülden isterler ve bu uğruda ölmekten çekinmezler.

Hz. Peygamber (Sav);

“Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim.” (Hadisi şerif; Buhari)

Bir kaç söz

Ayetler ve hadisler şüphesiz en güzel sözlerdir. Bunların yanında şehitlerle ilgili, şehitlik mertebesi ile ilgili bir kaç güzel söz şöyledir;

“Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.” (Hz. Ali)

“Şehitlik, mümin için hayattır, münafık için ölüm ve çürüme!” (Mevlana)

“Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.” (Mehmet Akif Ersoy)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Hz. Adem (aleyhisselam) ile insanlık alemin zuhur etmiştir. İlk insan…