Anasayfa » Kuran'ı Kerim » Saffat Suresi Fazileti ve İlk 10 Ayeti

Saffat Suresi Fazileti ve İlk 10 Ayeti

Saffat suresi 182 ayetten oluşan uzun bir suredir. Saffat suresi Allah’ın birliği konularını da anlattığı için okumak ve mealini bilmek, anlamak çok faziletlidir. Bir hadisi şerifte Yasin suresi ile beraber cuma günleri okunması tavsiye edilmiştir. Uzun bir sure olduğu için namaz suresi olarak geçmez ama okumak isteyenler, Saffat suresinin ilk 10 ayetini okuyabilirler.

REKLAM

“Kim Yasîn ve Sâffât sûresini Cuma günü okur, sonra da Allahü teâlâdan dilekte bulunursa, Allahü teâlâ ona dilediğini verir.” (Hadisi şerif; İbn-i Neccâr)

Tefsire göre Saffat suresinin konusu içerisinde Allah’ın birliği, ahiret hayatının gerçekliği, o hayatta neler olacağı, inkarcıların ahiretteki pişmanlıkları ve birbirlerini suçlamaları, Allah’ın samimi kullarının cennetteki mutlu yaşayışları hakkında bilgiler bulunur. Ayrıca Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsa ve Harûn, İlyas, Lût ve Yunus peygamberlerin hayat hikayelerinin ibretli yanları ve Allah’ın onları yardımıyla desteklemesi anlatılır.

Sâffât demek, “sıra sıra dizilenler, saf tutanlar”anlamına gelmekte ve tefsirciler tarafından melekleri ifade ettiği söylenmektedir. Sure Kuran’da 37. sıradadır ve 182 ayetten oluşur. Biz bu yazımızda sadece Saffat suresi ilk 10 ayeti okunuşu ve anlamını aktaracağız.

Saffat Suresi ilk 10 ayet

Okunuşu

1- Ve-ssâffâti saffâ(n)
2- Fe-zzâcirâti zecrâ(n)
3- Fe-ttâliyâti zikrâ(n)
4- İnne ilâhekum levâhid(un)
5- Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbu-lmeşârik(i)
6- İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetin(i)lkevâkib(i)
7- Ve hifzan min kulli şeytânin mârid(in)
8- Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ veyukżefûne min kulli cânib(in)
9- Duhûrâ(an)(s) velehum ‘azâbun vâsib(un)
10- İllâ men hatife-lhatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib(un)

Anlamı

1, 2, 3, 4- Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
5- O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.
6- Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.
7- Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.
8, 9- Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
10- Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, sevgili Peygamber Efendimiz'in (Sav) torunlarıdır.…