Anasayfa » Genel » Etil Alkol Kullanmak Caiz Mi?

Etil Alkol Kullanmak Caiz Mi?

Alkolün haram olduğunu bilen Müslümanlar her zaman şu şüpheye düşmüştür; acaba etil alkol caiz mi, etil alkol kullanmak günah mı, ilacın içinde etil alkol varsa içilir mi, pansuman için kullanılan alkolun ve kolonyanın dinen hükmü nedir…. Bu gibi soruların cevabını İslam alimleri hadislerden yola çıkarak yorumlamışlardır.

REKLAM

İlk olarak alkol kullanmanın azı ve çoğu da haramdır. Bu sahih hadislerle sabittir ve kesinlikle yasaklanmıştır.

“Her sarhoş edici şey haramdır. Bir küp içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da tek yudumu da haramdır.” (Buhari)

“Üzümden içki yapılır, hurmadan içki yapılır, baldan içki yapılır, buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır. Ben sizi bütün sarhoş edicilerden yasaklıyorum.” (Ebu Davud)

Tabi ki bu hadislere göre alkollü içecek içmenin az da olsa haram olduğunu anlatmakta, işin hastalık, sağlık ve temizlik boyutundan bahsetmemektedir. İşin sağlık ve tedavi bakımı biraz daha farklı yorumlanmıştır. Fıkıh kaynaklarındaki temel bilgilerde “Zaruretler yasakları mubah kılar” (Mecelle) yazmaktadır. Örneğin bir Müslüman susuzluktan ölmek üzere ise ve hiç su bulamazsa sadece bir alkollü içki varsa, ondan ölmeyecek kadar içebilir.

Genel görüş

Bu konuda farklı fetvaların verilmiştir, fakat kesin haram denen bir fetva yoktur. Ya şüpheli olarak yaklaşılmış, ya da caiz olarak görülmüştür. Genel olarak etil alkol caiz mi sorusunun cevabı olarak ittifak olunan görüş şudur;

Tedavi amaçlı yapılan ve ilaç olarak kullanılan maddelerin içinde alkol kullanılmasında sakınca yoktur. Fakat o ilacın helal maddelerden üretilmiş emsalinin olmaması önemlidir. Eğer tercih yapma imkanı varsa helal olan maddelerle yapılmış ilacı tercih etmek gerekir. Bir de kullanılacak maddenin sadece tedavi amaçlı ilaç olarak kullanılması ve bunun yetkili hekim tarafından önerilmesi önemlidir.

Çoğunlukla ilaç sektöründe kullanılan etil alkolün de çeşitleri bulunmakta ve bunların mayalama süresine göre alkollerin niteliği değişmektedir. Mayalama süresini aşmayan alkoller caiz görülürken; mayalanma oluşmuş etil alkoller caiz görülmez.

Kolonya

Bilindiği gibi kolonya içinde de az miktarda alkol bulunur. Bunun kullanımı için de mezhepler farklı şekilde fetvalarda bulunmuşlardır.

Hanefi Mezhebine göre, kolonya ve ispirto gibi şeylerin içilmesi haram ise de alınıp satılmaları ve kullanılmaları caiz görülmüştür. Şafi mezhebine göre ise, sarhoş edici nitelikte olan alkollü içkilerle kolonya arasında fark yoktur ve bunlar da şarap gibi necistir, haramdır. Genel görüş ve çoğunlukla ittifak edilen görüşte şudur; kolonya kullanmayanlar özellikle namaz kılacakken kullanmayanlar daha ihtiyatlı davranmış olmaktadırlar.

Çünkü kolonya abdesti bozar mı, namazı bozar mı gibi sorular sorulabiliyor. Aslında kolonyanın abdesti bozması söz konusu değildir, abdesti bozan şeyler bellidir. Kolonya daha çok namaz ile ilgili bir soru işareti olabilir. Çünkü namazın şartlarından biri necasetten taharettir yani namaz kılan kişinin üstünde ve namaz kılacağı yerde necis bir şeyin olmamasıdır. Kolonyada ise alkol bulunduğundan ve alkolün necis olduğunu söylendiğinden bazı ulemaya göre kolonya namaza engel olabilir. Bazılarında göre de kolonyadaki alkolün çok az olması ve hemen uçtuğundan ötürü namaza engel olmayacağı söylenmektedir.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Saffat suresi 182 ayetten oluşan uzun bir suredir. Saffat suresi…