Anasayfa » Genel » En Çok Hadis Rivayet Eden 3 Sahabe ve Hayatı

En Çok Hadis Rivayet Eden 3 Sahabe ve Hayatı

Kuran’ı Kerim’de ve hadislerde sahabelerin önemi hakkında övgüyle bahsedilir. Bizlerde biliyoruz ki tüm sahabeler örnek alınması gerekir ve onların hayatları, yaşayış biçimleri biz Müslümanlar için önemlidir. Yazılarımızda sık sık sahabe hayatlarını aktarıyoruz. Bu yazımızda da kısaca 3 tane sahabenin hayatı anlatılmıştır. Bu sahabeler; Ebu Hureyye (ra), Enes Bin Malik (ra) ve Abdurrahman Bin Avf (ra). Bu sahabelerin ortak özelliği en çok hadis rivayet eden sahabelerden olmaları.

REKLAM

Ebu Hureyye (ra)

Bu sahabe en çok hadis bilen ve bunları aktaran sahabelerden biridir. Yemen’de yaşayan Ebu Hureyye’nin tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle beraber gerçek adının da başka olduğu bilinir. Fakat Hz. Peygamber (Sav) ona Ebu Hüreyre diye hitap etmesinden dolayı bu adla tanınır.

628 yılında Müslüman olmak için Medine’ye gitmiş ve orada kabilesinden altmış veya yetmiş kişi ile birlikte Müslüman olmuşlardır. Müslüman olduktan sonra kendisini tamamen İslam’a adadı ve çoğunlukla Hz. Peygamber’in (Sav) yanında bulundu.

Ebu Hureyye hiç bir zaman mal, servet, ganimet peşinde olmadı vehep ilim öğrenmek istedi. Geçimini işçilik yaparak sağlardı. Aslında sahabelerin en fakiri sayılırdı. Peygamberimizin (Sav) huzurunda bulunduğu için onun hadislerini çok rivayet etmiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde çeşitli yerlerde görevlendirmiştir. Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında anlaşmazlıklar çıktığında, bu fitnelerden kurtulmanın yolunun silaha el atmamak olduğunu söylemiştir.

Ebu Hureyye (ra) hayatının son dönemlerinde Medine’den ayrıldı ve yakın mesafede bulunan Zülhuleyfe’deki evine çekildi. İlerleyen yaşlarında hastalanarak 678 yılında vefat etti. Öldüğünde 78 yaşlarında olduğu bilinmektedir.

Enes Bin Malik (ra)

Enes Bin Malik 612 yılında dünya geldiği için, İslam’ın ilk yıllarında genç biriydi. Henüz 10 yaşlarında iken Hz. Peygamber (Sav) Medine’ye hicret etmişti. Annesi veya üvey babası Enes bin Malik’i Hz. Peygamberin (Sav) hizmetine verdi. Enes b. Malik’te Peygamber’in vefatına kadar devamlı onun hizmetinde bulundu.

Küçüklüğünden itibaren Peygamber Efendimiz’in (Sav) terbiyesiyle yetişmiştir. Yaşı küçük olduğu için Çoğu savaşa katılmasa da Peygamberin yayından hiç ayrılmadı. En çok hadis rivayet eden sahabelerden biridir ve bu hadis rivayetlerinde çok titiz davranmıştır. Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebubekir Enes’i Bahreyn’e vergi tahsildarı olarak göndermiştir.

Hz. Ömer halifeliğinde ise Basra’ya vali tayin edilen Ebu Mûsâ el-Eşari, Enes ve bazı sahabeleri yanında götürmüştür. Enes Bin Malik, Basralılar’a namaz kıldıran, hadis ve fıkıh okutan bir sahabe olarak orada kalmış daha sonra Basra’ya yerleşmiştir. Hz. Osman halifeliğinde de Basra’da kalan Enes, fıkıh derslerini vermeye devam etmiştir. Enes, Hz. Ali’nin halifeliği zamanını da, Emevi halifelerinden bir kısmını da görmüştür.

İlerleyen zamanlarda Sahabelerin sayıları git gide azaldığı için Enes’in kıymeti daha da artmış ve Müslümanlar onun sohbetlerinden istifade etmeye çalışmışlardır.

Enes bin Malik uzun ve bereketli bir ömür yaşayarak 100 yaşlarında Basra’da hastalanmış ve daha sonra vefat etmiştir.

Abdurrahman Bin Avf (ra)

Abdurrahman Bin Avf cennetle müjdelenen on kişiden biri olan sababedir. 581 yıllarında Mekke’de doğmuştur. Ticaretle uğraşan Avf, Müslüman olamadan önce de cahiliye adetlerine uymayan, içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip biriydi.

Hz. Ebu Bekir ile eskiden beri dost olmasının neticesinde ilk Müslümanlardan biri oldu. İlk Müslümandan biri Avf, Mekke’de müşriklerin baskı ve işkenceleri yüzünden önce ilk önce Habeşistan’a, daha sonra da Medine’ye hicret etti. Avf, servetini Allah yolunda harcamaktan hiç bir zaman çekinmemiştir. 

Hz. Peygamber (Sav) ile birlikte bütün savaşlara katılan Abdurrahman Bin Avf, Uhud savaşı sırasında yirmiden fazla yara aldı ve bu savaştan sonra topal kaldı. Tebük Seferinde imamlık yaptığı bir namaza Hz. Peygamber (Sav) da katılınca Hz. Ebu Bekir gibi o da Resulullah’a imamlık yapmış oldu.

Diğer iki sahabe gibi Avf’da çok hadis rivayet etmiş bu hadislerde son derece titiz davranmıştır. Peygamber Efendimiz (Sav) vefat ettiğinde Hz. Peygamber’i kabre indiren dört sahabeden birisi de Abdurrahman Bin Avf idi.

Hz. Ebu Bekir’in halifeliğinde Ebubekir’e müsteşarlık yapmış, Hz. Ömer’in döneminde de bu görevine devam etmiştir. Hz. Ömer vefat etmeden önce halifeliğe aday olarak gösterdiği 6 kişiden biri de Abdurrahman bin Avf ide. Fakat O, kendi hakkından vazgeçmiş ve Hz. Osman halife seçilmiştir.

Abdurrahman Bin Avf , Hz. Osman hilafetinde sakin bir hayat yaşadı ve 75 yaşlarında vefat etti.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
600 yıl boyunca üç kıta da hüküm sürmüş olan ve…