Anasayfa » Ramazan » Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi; İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan dinimizin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında, Kadir gecesinde inmiştir. Ramazan ayının 27. gecesi “Kadir Gecesi”dir. Kadir suresi mealine göre Yüce Allah şöyle buyuruyor:

REKLAM

1.ayet; “Doğrusu, Biz, onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2.ayet; Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

3.ayet; Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4.ayet; Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.

5.ayet; O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Bu kutsal Kadir Gecesinde neler yapılmalı

– Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi,

– Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması,

– Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.

Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah’ın büyük bir lütfudur.

– Şerefli bir kitap (Kur’an-ı Kerim), Şerefli bir melek aracılığıyla, (Cebrail) Şerefli bir ümmetin, Şerefli peygamberine Hz. Muhammed (s.a.v.) nazil oldu.

Bu mübarek gecede neler yapılması gerektiğini Hz. Peygamberi’in (sav) hadislerine bakarak öğrenebiliriz:

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor

“Kim ki faziletine inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim)

Bu geceyi, namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur.

Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir.

“Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.”

Peygamberimizin saygıdeğer eşi Hz. Aişe (ra) diyor ki: “Peygamberimize:

– Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum. Peygamberimiz:

-“Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et” buyurdu.

Kadir suresi Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Yukarıda yazdığımız kadir suresinin anlamında bunu görebiliriz.

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği Kadir suresi haricinde başka ayetlerde de geçmektedir.

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Duhan suresi, 2,3)

Kadir Suresinin 1. ayetinde Kuran-ı Kerim’in bu gecede, Bakara suresinde de ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ama ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Kadir Gecesi tam olarak ne zaman

Kadir Gecesinin tam günü ile ilgili bir çok hadis bulunmakta fakat ramazan ayında olduğu kesindir. Hatta ramazan ayının son on gününde olduğu geçen hadislerde söylenir.

Hz. Aişe’den (ra) edilen ve Alak suresinde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bun sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhari)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında, Kadir gecesinde inmiştir.…