Kadir Gecesi

Kadir Gecesi; İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan dinimizin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında, Kadir gecesinde inmiştir. Ramazan ayının 27. gecesi “Kadir Gecesi”dir.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

1. “Doğrusu, Biz, onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

 

Bu kutsal Kadir Gecesinde neler yapılmalı;

– Şerefli bir kitap (Kur’an-ı Kerim)

– Şerefli bir melek aracılığıyla, (Cebrail)

– Şerefli bir ümmetin,

– Şerefli peygamberine (Hz. Muhammed A.S.) nazil oldu.

 

Kadir gecesi;

– Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi,

– Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması,

– Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.

Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah’ın büyük bir lütfudur.

 

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim ki faziletine inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

Bu geceyi, namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur.

Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir.

“Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.”

Peygamberimizin saygıdeğer eşi Hz. Aişe (R.A.) diyor ki: “Peygamberimize:

– Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum. Peygamberimiz:

-“Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et” buyurdu.

 

Kadir Suresinin okunuşu ve anlamı