Anasayfa » Dualar » Namaz Kılarken Okunan Dualar

Namaz Kılarken Okunan Dualar

Namaz kılarken, namazın farzlarına, sünnetlerine ve edeplerine uymamız gerekir. Namazdan önceki farzları yerine getirdikten sonra (Abdest, vakit, niyet…) namaza başlarız ve Kuran-ı Kerim’den sure ve ayetler okuruz. Sure ve ayetlerin yanı sıra namaz kılarken okunan dualar bulunmaktadır. Namaz duaları sırası ile aşağıda yazılmıştır.

REKLAM

Tüm namazların ilk rekatında ilk olarak Fatiha Suresinden önce Sübhaneke duası okunur, ayrıca ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinin 3. rekatında da Sübhaneke okunur.

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

(vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük’ten sonra) eklenerek okunur.

Namazlarda okunan diğer dualarda oturuşlarda okunur. İlk oturuşta Ettehiyyatü Duası okunur, son oturuşlarda Ettehiyyatü ile birlikte Allahümme Salli Duası, Allahümme Barik Duası, Rabbena Atina Duası ve Rabbena Firli Duası okunur. Sadece ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinin ilk oturuşunda da Ettehiyyatü ile birlikte Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur.

Ettehiyyatü Duası

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli Duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. 
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina Duası

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena Firli Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Ayrıca yatsı namazında sonra vitir namazının 3. rekatında Kunut duaları okunur.

Kunut Duaları

Kunut duası 1

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut duası 2

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

namaz kılarken okunan dualar

Namazda kılarken okunan dualar ın sesli okunuşlarına ve türkçe anlamlarına ayrıntılı olarak namazda okunan dualar sayfamızdan bakabilir, namaz dualarını ezberleyebilirsiniz.

REKLAM

8 Yorumlar

  1. Ya ben diyomki elhamı okuduktan sonra gelen duallar ne bilmiyor

  2. namaz kılmayı yeni öğrenen birisi istediği sueleri okusa bişey olur mu

  3. Namaz kılmayı ye öğreniyorum bildiğim fatiha, Kevser, ihlas, felak, nas fil, Ettehiyyatu,sallı,barik ve Rabbena duaları bunlarla kılsam kabul olurmu

  4. alperen tatlı

    ben hangi kunut duası okunur dedim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
5 vaktin namaz rekatları, 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet…