Anasayfa » Dualar » Kunut Duaları Nedir

Kunut Duaları Nedir

Kunut duaları 2 tanedir, Yatsı namazında kılınan vitir namazının 3. rekatında yani son rekatında okunan dualara denir.

REKLAM

Kunut Dualarında biri “Allahümme inna nesteinüke” başlar, diğer kunut duası da “Allahümme iyyake nabüdü” olarak başlamaktadır.

İmam Şafii ve İmam Malik, kunut duaları, sabah namazının farzında rüku ile secde arasında kıyam halinde okunur. Ebu Hanife, kunut dualarının farz namazlarda geçici bir süre için okunduğu ve daha sonra kaldırıldığı, bu nedenle sadece vitir namazında okunacağını söyler.

Kunut Duası 1

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut dualarının anlamları ve sesli okunuşları için sayfamıza bakabilirsiniz.

Kunut duaları hadisleri

“En efdal namaz, kunutu uzun olandır.” (Müslim)

“Resulullah (s.a.v.) sabah namazından sonra bir ay boyu kunut yaptı” (Buhari)

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir ay aralıksız öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarında, her namazın sonuncu rekatta: “Semiallahülimenhamideh” deyince kunut yaptı. Bu kunutta Beni Süleym’den bazı kabilelere; Ri’l’e, Zekvan’a ve Usayye’ye beddua etti, arkasındakiler de amin dediler.” (Ebu Davud)

Resulullah (s.a.v.) vitrinin sonunda şunu okurdu: “Allahım! Senin gadabından rızana sığınırım, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (layık olduğun) senayı saymaya gücüm yetmez. Sen, kendini sena ettiğin gibisin” (Ebu Davud)


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresinin Almanca olarak anlamını,…