Anasayfa » Sureler » Kur’an’ın Başlangıcı Fatiha / Koran Die Öffnung

Kur’an’ın Başlangıcı Fatiha / Koran Die Öffnung

Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresinin Almanca olarak anlamını, mealini sayfamızdan bulabilirsiniz. Fatiha deutsch.

Al-fatihah deutsche übersetzung, Al-fatiha Die Eröffnung des Korans.

Fatiha almanca anlamı / Die Öffnung deutsche bedeutung

1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
2. Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten,
3. Dem Gnädigen, dem Barmherzigen,
4. Dem Meister des Gerichtstages.
5. Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
6. Führe uns auf den geraden Weg,
7. Den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht (Dein) Mißfallen erregt haben und die nicht irregegangen sind.

Fatiha türkçe anlamı / Fatiha türkische bedeutung

1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 
3. O, rahmândır ve rahîmdir. 
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Fatiha deutsch, Hör auf die Stimme

Fatihah arabisch

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn


Fatiha süresi ingilizce

Fatiha süresi türkçe


REKLAM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Bilal Habeşi; İslam tarihinde ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatında özel…