Anasayfa » Sureler » Fetih Suresi İlk 5 Ayeti

Fetih Suresi İlk 5 Ayeti

Fetih suresi için Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi” ifadesini söylemiştir. Bu sure namazda okunan kısa sureler içinde yer almaz fakat namazlarda Fetih suresi ayetleri okunabilir. Genellikle Fetih suresi ilk 3 ayeti veya ilk 5 ayeti okunmaktadır.

REKLAM

Fetih suresinde geçen fetihten maksat Mekke’nin fethi değil, bu fethin de yolunu açan Hudeybiye barışıdır. Surede  bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir. Sure 29 ayetten oluşmaktadır ve sıraya göre 48. sıradadır. Namazda zammı sure olarak okunacaksa sıraya dikkat edilmeli, Kur’an’daki sure sıralanmasına göre okunmalıdır.

Fetih Suresi ilk 5 ayeti okunuşu

1- İnna fetahna leke fetham mübına
2- Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
3- Ve yensurakellahü nasran azıza
4- Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
5- Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Fetih Suresi ilk 5 ayeti meali

1- Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
2,3- Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.
4- O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5- Bütün bunlar Allah’ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır.

Fetih Suresi Arapça

Fetih suresi ilk 3 ayet, ilk 5 ayeti

Burada geçen fetihten maksat Hudeybiye Antlaşması mı, Mekke’nin fethi mi olduğu konusunda farklı değerlendirmeler vardır. Bazı tefsirciler burada, Mekke’nin fethinden söz edildiğini ileri sürmüşler ama genel olarak sağlam delillerle dayanan tefsirciler ise haklı olarak burada Hudeybiye barışının anlatıldığı kanaatine varmışlardır.

Bu tefsirciler Fetih kelimesini, bir çözüm getirdiği ve tıkanıklığı açtığı için sulh için de kullanılabilir olduğunu söylemişler. Hudeybiye barışının yol açtığı gelişmeler birden fazla fethi beraberinde getirmiştir. Bu fethin sağladığı faydalar, doğurduğu sonuçlar ilk 3 ayette veciz bir şekilde açıklanmaktadır. (Kuran Yolu Tefsiri)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Yakub Aleyhisselamın oğlu Hz. Yusuf Aleyhisselamın Kur’an-ı Kerim’de adı geçen…