Anasayfa » Sureler » Enam Suresi İlk 3 Ayeti

Enam Suresi İlk 3 Ayeti

En’am suresi Kur’an’da 6. sırada olan ve 165. ayetten oluşan bir suredir. En’am suresinin konusu genel olarak Allah’ın birliği, ilim, irade, kudret, adalet gibi sıfatları; peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme, müşrik vb. itikadî konulardan oluşur. Enam suresi ilk 3 ayeti ise bir hadisi şerifte geçtiği üzere çok faziletlidir.

REKLAM

Abdullah İ. Mesud’dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Kim sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturmaya devam ederse ve En’am suresinin başındaki üç ayeti okursa, bunu okuyan kimseye Allah yetmiş tane melek tayin eder. Onlar kıyamet kopuncaya kadar Allah’a tesbih ederler ve o okuyan kimseye de istiğfar ederler. (Deylemi)

En’am suresi okunuşu

1- Elhamdu li(A)llâhi-llezî haleka-ssemâvâti vel-arda vece’ale-zzulumâti ve-nnûr(a)(s) śümme-llezîne keferû birabbihim ya’dilûn
2- Huve-llezî halekakum min tînin śümme kadâ ecelâ(en)(s) ve ecelun musemmen ‘indeh(u)(s) śümme entum temterûn
3- Ve huva(A)llâhu fî-ssemâvâti vefî-l-ard(i)(s) ya’lemu sirrakum ve cehrakum ve ya’lemu mâ teksibûn

En’am suresi anlamı

1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.
2- O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.
3- Halbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.

En’am suresi ilk 3 ayeti

Enam suresi

En’am suresinin ilk ayeti mealine baktığımızda her yönden övgüye layık olanın sadece Allah olduğunu insanlara bildirmekle başlıyor. Devamında ise Enam suresi ilk 3 ayeti anlamına bakarak bu ayetlerin ve genel olarak surenin Allah’ı anlamakta olduğunu ve ne kadar faziletli olduğunu görebiliriz.

Ayrıca Enam suresinin tümü ve inişi için Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“En’âm suresi bana toplu olarak indi. 70.000 melek tesbih ve hamd sözleriyle bu sûrenin inişine eşlik etti” (Taberani)

Hz. Ömer (ra) ise bu sure için

“En’âm suresi Kur’an’ın seçkin sûrelerinden biridir” demiştir. (Dârimi)

Büyük İslam alimlerinden İmam-ı Şafii’de En’am suresinin ilk 3 ayeti için şöyle demiştir;

“Her kim sabah ve akşam Sure-i En’am’ın başındaki üç ayetini yedişer defa okur da vücudunu mesh ederse, bütün hastalıklarından ve ağrılarından emin olur.”

Bazı yerlerde bu sure ile ilgili örneğin; “41 kere okuyanın kısmeti açılır”, “Araba gibi araçlarını her türlü tehlikelerden korumak isteyen kişi, bu surenin tamamını bir kağıda yazarak arabaya asmalıdır”, “En’am suresinin bazı ayetleri yazıp işyerine asmalıdır”… gibi rivayetler geçsede bunların Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde, dini kaynaklarda yeri yoktur. Bu sure ile ilgili sahih hadisleri kaynaklarını belirtmek yukarıda yazdık. Ayrıca Türkçe anlamınıda diyanet mealinden paylaştık. İsteyenler diyanetin Kur’an-ı Kerim sayfasından suresin tamamının mealini ve tefsirini okuyabilirler.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Tam olarak Esma-ül Hüsna; Ayet ve hadislerde geçen Allah’ın en…