Fatiha Suresi’nin Anlamı ve Önemi

Fatiha Suresi’nin Meali

BismillahirrahmânirrahîmHamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

Fatiha Suresi’nin Önemi

Fatiha Suresi, Kuran’ı Kerim’in ilk suresi olduğundan “açmak, başlamak ” anlamına gelen “Fatiha” adını almıştır. Bu sure yedi ayetten oluşur. Tamamının tek seferde indirildiği tek suredir. Fatiha Suresi Rabbimizin bize Kuran-ı Kerim’de anlatmak istediği herşeyin özetidir. Bu sebeple Fatiha Suresi’ne “Ümmü’l Kitab (Kuran’ın Anası) ” adı da verilir.

Mealine baktığımızda Allah’a edebileceğimiz en güzel dua olduğunu görürüz.Son iki ayetinde bize nasıl dua etmemiz,Allah’tan ne istememiz gerektiğini öğretir. Fatiha Suresi okunduktan sonra “Amin” dememizin sebebi bu surenin dua olma özelliğindendir. Farkında olalım veya olmayalım günde beş vakit namazını kılan bir insan her rekatta okuduğu “Fatiha Suresi” sayesinde en az 39 defa bu duayı zikretmiş oluyor.

Fatiha Suresi ve fatiha suresi anlamı o kadar değerli bir suredir ki Peygamberimiz (s.a.v) “Fatihasız namaz olmaz” buyurmuştur. Ve yine Peygamberimiz (s.a.v) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır” (Feyzü’l – Kadir, 4:418,420) sözleriyle Fatiha Suresi’nin şifa ayetlerinden olduğunu da belirtmiştir.

Dua etmenin bir takım adapları vardır. Bunlardan biri duaya “hamd ve şükür” ve “Esmaül Hüsna” dan Rabbimize övgüler sunarak başlamaktır. Fatiha Suresi’de Yüce Allahımıza hamd ile başlar. İlk üç ayetinde Esmaül Hüsna’dan ilahi isimler haber verir. Rab, Rahman, Rahim, ve Melik… Bize kime kulluk etmemiz ve kimden dilememiz gerektiğini öğretir. Din gününün yani borçların ödendiği günün hakimidir,sahibidir. Dilediğinin borçlarını öder, günahlarını siler. Hesapları görendir.

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Kim Fatiha şerife suresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır, eksiktir.”