Anasayfa » Kuran'ı Kerim » Zilzal Suresi Neyi Anlatır

Zilzal Suresi Neyi Anlatır

Zilzal suresi Kuran-ı Kerim’in 99. suresidir ve 8 ayetten oluşur. Peki Zilzal suresinin anlamı nedir? Zilzal ne demek? Zilzal suresi neyi anlatır ve ne için okunur? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız.

REKLAM

Zilzal suresinde kıyamette büyük bir yer sarsıntısından bahsedildiği için zilzal ismini almıştır. Zilzal kelime anlamı olarak deprem anlamındadır. Sure Zelzele adıyla da anılmaktadır.

Zilzal suresi meali

1,2 ve 3. ayet: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
4. ayet: İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. 
5. ayet: Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
6. ayet: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
7. ayet: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
8. ayet:Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Zilzal suresi ne için okunur

Zilzal suresini deprem olduğunda okumalıyız gibi düşüncelere vardır, ama sure depremden çok kıyamet gününde yaşanacak depremden çok daha büyük felaketler olacağını anlatır. Zilzal suresinin tefsirine göre; yeryüzü içindeki hazineleri dışarı çıkarması, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması, yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması gibi çok büyük olaylar meydana gelecektir.

zilzal suresi neyi anlatır, ne için okunur, tefsiri

Bu nedenle bu sureyi depremden korunmak için değil, kıyamet gününde depremden daha büyük olacak felaketleri anlamak ve o zamanlar için hazırlık yapmanın gerektiğini anlamak için okumak gerekir. Zilzal suresi neyi anlatır onu bilmek gerekir; bu sureyi okuyan kimseler kıyametin dehşetinden emin olur.

Yeryüzünde meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!”  diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.

Zilzal suresi tefsiri

Diyanet işlerinin tefsirine göre zilzal suresi neyi anlatır; Zilzal suresinde kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır. Dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

Zilzal suresinin ayetlerinde depremden bahsediliyor gibi görünsede, kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır (Hac suresi, 22/1)

Zilzal suresi hadisleri

Hz. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İzâ Zülzilet” suresi Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

İ. Abbas’dan (ra)’dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İza Zülzilet suresi Kur’ân-ı Kerim’in yarısına denktir. Kul hüvallahü ehad (İhlas) suresi Kur’ân-ı Kerim’in üçte birine denktir. Kul yâ eyyühe’l Kâfirün suresi de Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

Zilzal suresinin sesli okunuşu, türkçe/arapça yazılışı ve anlamı için sayfamıza bakabilir ve sureyi ezberleyebilirsiniz; Zilzal suresi


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Namaz kılarken, namazın farzlarına, sünnetlerine ve edeplerine uymamız gerekir. Namazdan…