Anasayfa » Genel » Sevr Mağarası

Sevr Mağarası

Sevr mağarası, Mekke’ye beş km kadar uzaklıkta ve Sevr dağının zirvesine yakın olan küçük bir mağaradır. Dini açıdan çok büyük öneme sahiptir. Çünkü Sevr mağarası, Peygamberimiz’i (sav) Hicret sırasında kendisini öldürmek isteyen müşriklerden korumuştur. Sevr mağarası hakkında bilgi ve hicret sırasında mağaradaki hikayeyi kısaca yazmaya çalıştık.

REKLAM

Sevr dağı, özellikle Hac ve umre turları ile oraya giden müslümanlar tarafından ziyaret edilen yerdir. Sevr dağında irili ufaklı pekçok mağara vardır, ama bunlardan bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz’i (sav) ağırlamakla şereflenmiştir ki oda Sevr mağarasıdır.

Resullulah Efendimiz’i (sav) koruyacak bu mağaranın özellikleri aslında önemlidir. Kayadan yontularak yapılmış, gizlenmek için yapılmış bir mağara gibidir ama tamamen doğal bir mağaradır. Mağaranın ön ve arkasında delikleri vardır ve bu delikler alt kısmındadır. Bu sebeple mağaraya girmek zor, ancak sürünerek veya eğilerek girmek mümkündür. Mağaranın dışında olanlar mağara içini ancak eğilerek ve deliklerden bakarak görebilirler.

Sevr Mağarası Hikayesi

Mekke’de İslamın yayılmaya başlaması ile müşriklerin baskı ve işkenceleri giderek artıyordu. Hz. Peygamber (sav), Mekke’deki müslümanlara İslam için uygun bir şehir olan Medine’ye hicret etmelerini söyledi.

Müşrikler Hz. Peygamber’i (sav) de öldürmeye karar vermişler ve onu öldürmek için plan yapmışlardı. Fakat Yüce Allah, müşriklerin bu planını Resul’üne bildirdi ve Medine’ye hicretine izin verdi.

Hz. Peygamber (sav), Hz. Ebu Bekir’in evine gelir ve ona hicret edeceğini söyler. İkiside hazırlıkları yaptıktan sonra yola çıkaralar ve Sevr Dağı’na doğru hareket ederler. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz’i (sav) yakalayıp, öldürmek arzusuyla peşlerine düşerler.

Medine’ye hicret etmelerine rağmen, müşrikleri şaşırtmak için Medine istikametine değil de, ters istikametteki Sevr dağına tırmanırlar.

Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir, Sevr Dağı’nın zirvesindeki Sevr mağarasına gizlenirler. Her yerde onları arayan müşrikler mağaranın ağzına kadar gelmişlerse de onları görememişlerdir. Yüce Allah bu iki hicret yolcusunu müşriklerden korumuş, onları gizlemiştir.

Tevbe suresi ayetinde bu olay şöyle anlatılır;

“Eğer siz ona (Resûlullah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.” (Tevbe suresi, 40. ayet)

Dini kaynaklardaki bilgilere göre, Sevr mağarası hakkında mağarada iken bir örümcek mağaranın giriş kısmına ağ örmüş, ayrıca iki güvercin de mağaranın girişine bir yuva yapmışlardı. (İbn Sad, Tabakatül-Kübra, Beyrut t.y.) Diyanetin tefsirine göre, bu rivayetlerin sıhhat derecesi ile ilgili tartışmalar bir yana, Kur’an’da kesin olarak ifade edilen ilahi yardımın zihinlerde canlandırılmasını için yapıldığı yazılmaktadır.

Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Ebu Bekir Sevr mağarasında 3 gün kadar kalmışlar ve müşriklerin gitmesini beklemişlerdir. Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdullah onların mağarada olduğunu biliyor ve müşrikler ile ilgili haberleri onlara ulaştırıyordu. Daha sonra kendisine önceden emanet edilen develeri mağaranın yakınına getiren yol rehberi Abdullah B. Uraykıt ve Amir B. Füheyre ile birlikte Medine’ye hicret yolculuğuna devam etmişlerdir.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
İslam tarihinde ensar ve muhacir kavramlarını geçmekte olup, günümüzde de…