Anasayfa » Genel » Kısaca Umre Nedir ve Nasıl Yapılır

Kısaca Umre Nedir ve Nasıl Yapılır

Hacca gitmek ve umreye gitmek birbirine yakın olsada farklılıkları vardır. Umre, herhangi bir zamanda, ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadettir. Umrenin de bazı şartları vardır. Kısaca bu şartlar nelerdir, umre nasıl yapılır, umre hükmü nedir?

REKLAM

Umre ibadetinin hükmü

Hanefi ve Maliki mezheplerine göre bir müslümanın ömründe en az bir kere umre yapması müekked sünnet (Peygamber efendimizin (sav) devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan ameller), şžafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farz olarak gösterilir.

“Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin…” (Bakara suresi, 196. ayet)

İmam Şafiî ve İmam Ahmed b. Hanbel, Bakara suresinin bu ayetini hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır.

Hanefi ve Maliki mezhepleride hadisi şeriflere göre farz olmadığını ama müekked sünnet olduğu konusunda içtihad etmişlerdir.

“Hac, farz, umre nafile bir ibadettir” (İbn Mâce)

Cabir ibn Abdullah’ın (ra) bildirdiğine göre bir sahabe Peygamber Efendimiz’e (sav);

“Ey Allah’ın Elçisi! Umre farz mıdır” diye sormuş, Hz. Peygamber de (sav);

“Hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır” buyurmuşlardır.(Taberi, Tirmizi)

Umrenin şartları

Umre sadece bir ziyaret değildir. Umre bir ibadettir. Her ibadette bazı şartlar olduğu gibi umre ibadetininde bir takım şartları bulunur. Umrenin farzları ve vacipleri bulunur.

Umrenin farzları; ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri; say yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

Bu farz ve vaciplerin dışında, namaz kılmak, salavat getirmek, dua etmek gibi umrede yapılması gerekenlerde vardır. Ama genel olarak umrenin iki tane farzı, iki tanede vacip olan ibadeti vardır.

Kısaca Umre nasıl yapılır

kısaca umre nedir ve nasıl yapılır

Umre ibadeti her zaman yapılabilir, bunun için hac ibadetinde olduğu gibi belirli bir zaman yoktur. Sadece, Kurban bayramının arefe günü sabahından Kurban bayramının dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür. Kısaca umre nedir açıkladıktan sonra, kısaca umre şöyle yapılır;

– İlk olarak, mikat sınırlarının (Mikat; ihramların giyildiği, niyetlerin edildiği, dünyevi bütün düşüncelerin, arzuların ve duyguların terkedildiği yerdir) herhangi birine çıkılarak, ihrama kıyafeti giyilir.

 – İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

– Telbiye, tekbir, salavat-ı şerife okunarak Harem-i Şerife’ye gidilir.

Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır.

– Say yerine çıkılarak, Safa ile Merve arasında 7 kere Say yapılır.

– Son olarak tıraş olunarak ihramdan çıkılır ve Umre ibadeti yerine getirilmiş olur.

Umrenin faziletleri

Umre yapmanın fazileti çoktur, bunlar hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz (sav) tarafından bildirilmiştir. Umre ile ilgili hadisi şeriflerin bazılar şöyledir;

“Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefârettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir.” (Tirmizi)

Hz. Aişe (ra) annemiz;

“Ey Allah’ın Elçisi! Kadınların cihat yapması gerekli midir” diye sormuş, Hz. Peygamber (sav) ise;

“Evet (onlara) içinde savaş bulunmayan cihat (yani) hac ve umredir gereklidir”buyurmuştur. “Umre küçük hacdır.” (Muğnî)

“Hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler.” (Nesai, İbnu Mace)

“Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” (Tirmizi)

“Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur’un (kabul edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey değildir” (Buhari, Müslim)

“Kabrimi ziyâret edene, şefaatim vâcip olur.” (Heysemi)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği, İstanbul'un en güzel camilerinden biri…