Cuma Günü Neler Yapılmalı?

Cuma… Müslümanların bayramı. Sevapların da günahların da iki kat yazıldığı gün. İbadetle geçirilmesi, günah işlemekten sakınılması tavsiye edilen gün.

Birçoğumuz İslam dini ve Müslümanlar için “cuma” gününün önemli olduğunu bilir ama bu günde nelerin yapılmasının tavsiye edildiğini pek bilmeyiz. Bu yazımızda örnek insan Peygamber Efendimiz’in (S.a.v.) cuma günü ile ilgili olan Hadis-i Şeriflerine ve yaptıklarına değinmek istiyoruz.

 

Cuma günü neler yapılmalı;

– Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günlerde selametle geçer. (İmam-ı Gazali)

– Bir Müslüman Cuma günü yıkanır, sonra kimseyi incitmeden mescide gider (mümkünse yürüyerek), imam hutbeye çıkmamışsa, orada kılınacak namazları kılar (ilk sünnet), imam hutbeye çıkmışsa oturup hutbe bitinceye kadar onu dinler ve sessiz oturursa o Cuma bütün günahları bağışlanmakla kalmaz, bu ameller bundan sonra gelecek Cumaya kadar ki günahlarına da kefaret olur. (Ahmad b Hanbel)

– Kim Cuma günü cemaati rahatsız ederek öne geçmeye çalışırsa cehennem köprü yapılır. (Tirmizi)

– Kim Cuma gecesi Yasin suresini okursa bağışlanır. (Esbehani)

– Kim Cuma günü Kehf Suresini okursa onun için ayağının altından gökteki bulutlara kadar bir nur parlar. Kıyamet Gününde onu aydınlatır ve iki Cuma arasında işlenmiş günahları bağışlanır.(Ebubekir b. Mardeveyh)

– Cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar şahitlidir. Melekler onlara şahitlik ederler. (İbni Mace)

– Cuma guslü her buluğa ermiş olan mümine vacibdir. Misvaklanması, bulduğu taktirde koku sürünmesi de öyle. (Buhari)

– Cuma günü tırnaklarını kesen kişiyi Cenab-ı Hak, gelecek Cumaya kadar ve ondan sonra üç gün daha belalardan korur. (Mevahib-i Ledünniye) (Eğer tırnaklar çok uzamışsa bu durum istisnadır.)

– Hz. Aişe anlatıyor: “Resulullah’ın Cuma günü giydiği bir elbisesi vardı. Cuma’dan sonra onları katlar ve ertesi Cuma’ya kadar kaldırırdı. (Teberani)

– Allah Resulü yeni bir elbise giydiğinde onu Cuma günü giyerdi. (Ramuz el-Ehadis)

– Kim Cuma günü anne ve babasına veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin suresini okursa günahları bağışlanır. (Suyuti)

 

Cuma gününde kılınan cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir.

“Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.” (Ebu Davud, Hakim)