Anasayfa » Genel » İmam-ı Müslim Kimdir

İmam-ı Müslim Kimdir

Paylaştığımız hadislerin kaynağı olarak gösterdiğimiz, hadislerin sonuna devamlı ismin yazdığımız Müslim kimdir? Asıl adı “Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi” olan büyük hadis imamlarından İmam-ı Müslim’in kısaca hayatı ve eserlerini yazdık.

REKLAM

İmam-ı Müslim 821 yılında Nişabur’da (Horasan iline bağlı bir kent) doğmuştur. Küçük yaşlarda, Peygamber Efendimiz’in (sav) hadislerini öğrenmeye başlayan Müslim hayatını hadis ve hadis ilmini öğrenmeye adadı. Bu hadisleri o zamanki alimlerden öğrenmek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak’ın bir çok yerine seyahat etti.

Başta Ahmed bin Hanbel olmak üzere, İmam-ı Şafii’nin talebelerinden de hadisler dinledi ve bunları kendinden sonrakilere aktardı. Müslim’in önde gelen talebeleri arasında Tirmizi, İbn Huzeyme, İbn Said el-Hâşimî, İbn Ebû Hatim gibi muhaddisler de bulunmaktadır.

İmam-ı Müslim ömrünün son zamanlarına doğduğu kent olan Nişabur’da geçirmiş, orada hadis dersleri vermiştir. Hatta büyük hadis alimlerinden olan İmam-ı Buhari ile hadis-i şeriflerin müzakerelerini yapmıştır. 875 yılında da vefat etmiş ve Nasrabad Kabristanı’na defnedilmiştir.

Müslim eserleri

İmam-ı Müslim özellikle hadis ilmi üzerine bir çok eser yazmıştır. Bazı eserlerinin günümüze kadar ulaşmadığı söylenir. Ayrıca Müslim’in hayatı ve kendisi hakkında yazılan başka eserlerde bulunmaktadır.

Müslim’in kendi yazdığı önemli eserler;

– Sahih-i Müslim
– El-Müsned-ül Kebir
– El-Câmi’ Ale’l Ebvâb
– El-Esmâ ve’l-Kunâ
– El-Efrâd vel-Vuhdân
– Tesmiyetü Şuyuhu Mâlik ve Süfyân ve Şu’be
– Kitab ül-Muhadramin
– Kitabu Evlâd-is-Sahabe
– Evhâm-ül-Muhaddirin
– Et-Tabakât
– Efrâd-üş-Şâmiyin
– Et-Temyiz
– El-İlel

Müslim hadisleri

Müslim’in rivayet ettiği çok fazla hadis bulunmaktadır. Ama biz en çok duyulanları imam-ı Müslim e ait olan bazı hadisleri paylaştık;

“Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez.”

“Kim, Cuma günü abdest alırsa; ne güzel yapmıştır. Kim de guslederse, daha değerli bir iş işlemiş olur.

“Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır”

“Ben (Cabir bin Semure), Rasulullah (Sav) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım.”

“Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.”

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Felak ve Nas sureleri "Muavvizeteyn" yani sığınma sureleri olarak geçmektedir. Her…