Anasayfa » Dualar » Amentü Duasının Faziletleri

Amentü Duasının Faziletleri

Amentü Duası küçük yaşlarda ilk olarak ezberlenen dualardan biridir. Çünkü Amentü Allah’a iman ettiğimizi ve Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu söylediğimiz bir duadır. Amentü duası faziletleri duanın anlamı itibari ile çok kıymetlidir.

REKLAM

Amentü kelimesi zaten anlam olarak inandım, iman ettim demektir. Duanın mealinde ise tam olarak; Allah’tan başka ilah olmadığı, imanın şartlarına inanma ve Hz. Muhammed’in (S.a.v.) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğu zikredilmektedir. Bu duayı kalben inanarak okuduğumuzda ve anlamını bildiğimizde biz de bunları kabul etmiş, bunlara iman etmiş oluruz. Dolayısıyla Amentü Duası okumanın, anlamını bilmenin fazileti pek çoktur.

Okunuşu

“Amentü billahi ve melâiketihi,ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.”

Meali

“Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur.  Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.”

Amentü kelime olarak Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, duanın bazı bölümleri de Kur’an da geçer ama tam olarak Kur’an da geçmez. Örneğin Bakara suresi 177. ayetin bir kısmının meali aynen şöyledir;

“…Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden;…”

Bununla birlikte, Nisa Suresi 36. ayetin meali de şöyledir;

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi amentünün içinde belirtilen bütün hususlara iman etmemiz gerektiğini belirten ayrı ayrı ayetler mevcuttur. Bir müslüman için duanın tamamı Kur’an da yok diye, duaya inanmamak söz konusu olmamalıdır. Örneğin Sübhaneke duası da tam olarak Kur’an da geçmez.

Amentü duası ne zaman okunur

Amentü her zaman okunabilir. Namazlarda okunmaz, ama namazlardan sonra dua ederken okunabilir, çünkü bu dua ile mümin her zaman kendini manevi yönden dinç tutar, amentü ile imanını tekrar dili ile tasdik eder. Amentu duası faziletleri çok önemli olduğundan dua edeceğimiz her zaman Amentüye de duamızın bir bölümünde yer vermek doğru olacaktır.

Müslüman olamayan biri bile Amentü duasını inanarak, anlamını bilerek okuduğunda, iman eder ve müslüman olur. Çünkü Amentü duası, İslam dininin iman esaslarını ortaya koyan bir duadır.

Yüce Mevlam bizleri cehennem azabından korusun, cennetine kabul eylesin. Amin.

“Kalbinde arpa (zerre) ağırlığınca iman olduğu halde “Lâ ilâhe illallah” diyen Cehennem ateşinden çıkar (Cennet’e girer)” (Buhari)

“Kul düşünmeden allah’ın hoşlanmadığı öyle bir söz söyler ki, bununla Cehenneme düşer.” (Buhari)

REKLAM

2 Yorumlar

  1. Ana teması yazmıyor

    • Ana teması, amentü duasının mealidir. Yani; Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin inanmak ve Hz. Muhammed’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Paylaştığımız hadislerin kaynağı olarak gösterdiğimiz, hadislerin sonuna devamlı ismin yazdığımız…