Anasayfa » Dualar » Amenerrasulü Faziletleri

Amenerrasulü Faziletleri

Mirac gecesinin bir müjdesidir “Amenerresulü” olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti. Peygamber Efendimiz’e (Sav) miraç gecesi üç şey verildi. Birincisi beş vakit namaz, ikincisi Bakara Suresinin sonu (amenerresulü), üçüncüsüde ümmmetinden şirk koşmayanların affedilecek olması. Bu nedenledir ki Amenerresulü faziletleri çok fazladır.

REKLAM

Amenerresulü (Bakara suresi 285. ve 286. ayet) kısaca; iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatarak, işlenen amellerin bir hesabı olduğunu anlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (Sav) “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında bakın neler buyuruyor, Amenerresulü faziletleri nelermiş hadislerle bir bakalım;

“Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti – Amenerrrasulü – okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (Buhari)

“Allah’ü Teala Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğrettini, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar.” (Ahmed Bin Hanbel)

“Her kim Ayetle’l Kürsi ’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.” (Suyuti)

“Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)‘dür.” (Suyuti)

Amenerresulü arapça yazılışı, faziletleri ve okunuşu

Okunuşu

– Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
– La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Anlamı

– Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
– Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Her gün okunmalı

Peygamber Efendimiz’in (sav) buyurduğu gibi bu iki ayeti devamlı okumalı, ezberlemeli ve ailemize, yakınlarımıza da anlatmalıyız. Zaten hemen hemen tüm camilerde yatsı namazından sonra imam veya müezzin tarafından Amenerresulü sesli olarak okunmaktadır. Bizlerde en azından evde kıldığımız yatsı namazından sonra Amenerresulünü okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Çünkü bizzat Hz. Resullulah bunu bize müjdeliyor;

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter” (Buhari)

Sesli okunuşu ile dinlemek ve ezberlemek için namaz sureleri sayfamızdan bakabilirsiniz: Sureler

REKLAM

Bir yorum

  1. Miraç olayı eski alimler tarafından dahi tartışılmış bir konu iken, dinin en temel ibadetlerinxen olan namaz ayetle farz olmuyorsa rivayetle mi farz oluyor. Bakara suresi alimlerin çoğunun görüşüne göre Medine de inzal edildiği söylenirken Mekkede gerçekleştiği rivayet edilen Miraç olayı ile çelişmiş olmuyor mu?
    Böyle bir sitenin insanlara doğru bilgi vermesi gerekir. Slm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Amentü Duası küçük yaşlarda ilk olarak ezberlenen dualardan biridir. Çünkü…