Anasayfa » Genel » Lokman Hekim Kimdir?

Lokman Hekim Kimdir?

Lokman Hekim Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Lokman suresinde ismi geçmektedir. Fakat İslam alimlerinin çoğuna göre Lokman Hekim Peygamber değil bir velidir. Hastalara şifa dağıtan, hikmetli nasihatler veren ve tıp alanında da ünlü bir yere sahip olan biridir.

REKLAM

“Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.” (Lokman Suresi, 12. ayet)

Kuran-ı Kerim’de Lokman Hekim’in isminden bahsetsede kesin peygamber olduğuna işaret aden bir ayet bulunmadığı için İslam alimleri Lokman Hekim’i daha çok takva ve ilim sahibi bir veli olarak görmüşlerdir.

Hekimlerin Piri

Lokman Hekim tıp alanında hekimlerin piri, hekimlerin atası olarak bilinmektedir. Bitkiler ile hastalara şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller oluşturduğu biliniyor. Rivayetlere göre birden çok peygamberin hizmetinde bulunmuş olan biridir.

Lokman Hekim kimdir denildiğinde, bazı İslami kaynaklarda iki tane Lokman adında kişi bulunmakta ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade edilmektedir. Bir tanesi Kur’an’da adı geçen Lokam Hekim (Lokmânü’l hakîm), diğeri ise Arap olan ve adı da Lokman b. Ad olan kişidir. Bu iki kişi zaman içinde kendi özellikleri ile “Lokman Hekim” adı altında birleşmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Lokman Hekim

Bizim temel kaynağımız Kuran’da da daha fazla bir bilgi yoktur. Yani Diğer bazı peygamberler gibi yaşadığı olaylar ve kendisi hakkında bilgiler verilmemiştir. Sadece Lokman suresinde iki yerde ismi geçmektedir. Burada da Lokman’a hikmet verildiği bildirilmekte ve oğluna hitaben iman, ibadet, ahlak ve görgü kurallarına dair öğütler aktarılmakta.

“Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman Suresi, 13. ayet)

Lokman Hekim’in tarihte adının çok geçmesinin bir nedeni de ölümsüzlük iksirini bulmasının rivayet edilmesidir. Bulduğu bu ölümsüzlük iksirin formülünü de kaybetmiş ve kaybetmesi ile ilgili değişlik rivayetler anlatılmaktadır. Tabi ki bunlar sadece rivayettir, dini kaynaklarda böyle bilgilere rastlanmamaktadır.

Lokman Hekim’in Hayatı

Lokman’ın nerede, ne zaman doğduğu ve tam olarak ne zaman öldüğü hakkında kesin bilgiler yoktur. Rivayetlere göre Lokman Hekim Allah’tan uzun ömür dilemiş, tercih kendisine bırakılınca Araplar’da uzun ömrün simgesi olan kartaldan hareketle yedi kartal ömrü kadar yaşamayı istemiştir (Taberî). Lokman’ın beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz, dört bin yıl yaşadığı nakledilmektedir.

Abdullah bin Ömer’den (ra) rivayet edilen bir hadis;

“Lokman, peygamber olmayıp, ibadet eden bir kuldu. Allâh Teâlâ, onu günahlardan korudu. Çok tefekkür ederdi. Îmânı kuvvetli idi. Allâh Teâlâ’yı sever, Allâh Teâlâ da onu severdi. Allâh Teâlâ, ona hikmet ihsân eyledi.” (Kurtubi)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
İslamın yayılması için sahabeler çeşitli yerlere gidilir ve İslam dini…