Anasayfa » Genel » Asr-ı Saadet Dönemi Nedir?

Asr-ı Saadet Dönemi Nedir?

Asr-ı saadet nedir? Çevremizden duyduğumuz Asrı saadet dönemi tarih ile ilgili bir zaman mı yoksa İslamiyet ile ilgili bir kavram mı?

REKLAM

Asr-ı Saadet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den itibaren başlayan İslam tarihi, Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemi, Hulefâ-i Raşidin (4 Halife Dönemi), Emeviler, Abbasîler, Selçuklular, Osmanlılar gibi dönemlere ayrılmıştır.

Bu dönemleri başlatan ve İslam tarihinin ilk dönemi sayılan, Hz. Muhammed (s.a.v.) dönemine “Asr-ı Saadet” adını verilmiştir.

“Asr” ve “Saâdet” kelimelerinden oluşan Asr-ı Saadet “mutluluk dönemi” anlamına gelmektedir.

Neden “Mutluluk Dönemi” (Asr-ı Saadet denilmiş

Peygamber Efendimiz’den (S.a.v.) önce toplumda bir çok zorbalık, kan gütme davaları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeler, sahip olduğu köleleri maddi bir eşya gibi alıp satmalar, yapılan işkenceler, putlara tapmalar, kadınlara şiddet gibi bir çok cahiliye yaşantısı ve adetleri mevcuttu.

Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya gelişi ve Peygamber oluşu ile O’nun rehberliği sayesinde baskılar kaldırılmış, mazlumların, fakirlerin hakları verilmiş, kadın hakları teminat altına alınmış, kölelik kaldırılmış, kısaca insan hakları teminat altına alınmıştır.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) liderliğinde Tevhid inancı ile puttan ilahlar kaldırılmıştır. Ashab-ı kiram da Asrı saadet dönemi ile İslam’ın dini ve dünyevi bütün emirlerini anlamış, yaşamış ve yaşatmışlardı.

Cahiliye devrinden sonra Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) önderliğinde gerçekleşen ahlak ve eşitlik anlayışı, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz bir cahiliye toplumu, kısa bir sürede insanlık tarihinin mutluluk devrini yaşattığı dönemi Asrı saadet dönemi denmiştir.

Bu dönem insanlıkta, ilimde, ahlakta, edepte bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. İnanlar İslam ahlakıyla yaşamaya başlayınca huzurlu ve mutlu oldular.

Asrı Saadet sahabeleri

Allah Resûlü’nün önderliğinde ve terbiyesinde yetişen Asr-ı Saadet insanları yani Sahabe-i kiramlar. Sahabeler, yaşamlarının merkezine tevhid davasını yani Allah inancını ve onu yaymayı yerleştirdi. Asrı saadet dönemi ile İslam’ın en güzel ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında devamlı bulundular.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) arkadaşları ve yakın dostları olan Sahabe-i Kiram, Peygamber’in (s.a.v.) şahsiyet ve dostluğundan istifade etmiş, kendilerine örnek alarak O’nun istediği gibi müslüman olmaya çok gayret göstermişlerdir. 

Sahabeler cömertti, merhametliydi, hizmet ehliydi, fedakardı, ibadet aşkıyla doluydu. Asrı saadet dönemi daha sonraki müslüman nesillere örnek teşkil eden mutluluk ve saadet döneminin kendisiydi.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Yasin Suresi Kuran'ı Kerim'in kalbidir. Yasin Suresi'nin fazileti Peygamber Efendimiz'in…