Anasayfa » Genel » Hz. Nuh’un Hayatı ve Nuh Tufanı

Hz. Nuh’un Hayatı ve Nuh Tufanı

Hz. Nuh (as), Kuran-ı Kerim’e göre Hz. Adem ve Hz. İdris’ten sonra gelen peygamberdir. Kuran’da 71. sure olan Nuh Suresi, Hz. Nuh’un peygamber olarak gönderilişi ve inkarcılara karşı verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Bu yazımızda Kuran’a göre Hz Nuh’un kısaca hayatı, Nuh’un gemisi ve Nuh Tufanı hadisesini yazmaya çalıştık.

REKLAM

Kuran’da Hz. Nuh’un (as) Peygamber olarak görevlendirildikten sonraki olaylarından bahsetmektedir. Hz Nuh’un kısaca hayatı ve peygamberliğinde en önemli olay; Hz. Nuh’un gemi inşa etmesi, Nuh tufanı ile birlikte kendisinin ve inananların kurtulması, nuh kavmindeki inanmayanlarında cezalandırılarak yok olmasıdır.

Hz. Nuh’un peygamberliği

Nuh kavmi zamanında putperestlik ortaya çıkmıştır, insanlar tevhid anlayışından iyice uzaklaşmışlardır. Salih kişilerin ölümünden sonra onların heykelleri yaparak her birine temsil ettiği salih kişinin ismi verilmiş, fakat zamanla kutsallık yüklenen bu heykellere tanrı gözüyle bakılıp tapılmıştır.

“Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.” (Nuh Suresi, 23. ayet)

İşte Hz. Nuh (as), kendi kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz Nuh’un (as) Allah tarafından seçildiği belirtilmektedir.

“Şüphesiz, Allah, Adem‘i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Al-i İmran Suresi, 33. ayet)

Ayrıca Hz. Nuh’un (as) kavmine Peygamber olarak gönderildiği ve 950 yıl yaşadığı belirtilmiştir.

“Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.” (Ankebût Suresi, 14. ayet)

Hz. Nuh (as), kendi kavmini putlara tapmamaları ve Allah’tan başkasına ibadet etmemeleri konusunda uyarmış, aksi takdirde ise başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermiştir.

1. “Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.”

2. Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” 

3. “Allah’a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.” (Nuh Suresi, 2. ve 3. ayet)

Hz. Nuh’un duası ve gemi yapması

hz Nuh'un kısaca hayatı, Nuhun gemisi

Nuh kavmi uyarılara rağmen putperestlikten vazgeçmemiş. Bunun üzerine Hz Nuh (as) Allah’a onları cezalandırması için dua etmiştir. Allah, Hz Nuh’un duasını kabul etmiş ve inkarcı kavminin helak edileceğini, kendisinin ve inananların kurtulacağını bildirerek bir gemi yapmasını istemiştir. Hz Nuh’un kısaca hayatı nda önemli olaylardan biridir.

118. “Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.”
119. “Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık.” (Şuara Suresi, 118. ve 119. ayet)

36. “Nûh’a vahyolundu ki: “Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme.”
37. “Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.” (Hud Suresi, 36. ve 37. ayet)

Nuh Tufanı

Hz. Nuh (as), gemiyi yapar ve geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çift, hüküm verilmişlerin dışındaki aile fertleri ve iman eden diğer kimseler gemiye bindirir.

“Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh’a dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailen ile iman edenleri ona yükle.” Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.” (Hud Suresi, 40. ayet)

Hz. Nuh (as) ve ona inananlar kurtulurken, inanmayanlar tufan ile birlikte boğulur.

“Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar (vicdanları hakka kapalı) kör bir kavim idiler.” (Araf Suresi, 64. ayet)

Nuh’un gemisinden sonra

Diyanetin tefsirine göre Hz. Nuh’un gemisi Cudi dağında karaya oturmuştur. (Diyanet meali, Hud suresi/48) Gemi karaya oturduğunda zaman yeryüzü inkarcılardan temizlenmiş; sular da çekilmeye başladığı için artık gemidekilerin yeryüzüne inme zamanı gelmişti. Hz. Nuh ve yanındakiler Allah’ın emrine uyarak bereketli topraklara inip orayı yurt edindiler.

“Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.” (Hud Suresi, 48. ayet)

Hz. Nuh (as) tufandan sonra 60 yıl kadar daha yaşamış ve vefat etmiştir.

Hz Nuh’un kısaca hayatı, Nuh tufanı ve Nuh’un gemisi hadisesini Kur’an ayetlerine göre aktarmaya çalıştık. Eksiğimiz, hatamız varsa belirtebilirsiniz.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
İslam tarihinde özellikle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) döneminde yani asrı saadette…