Anasayfa » Genel » İslamiyeti İlk Kabul Edenler

İslamiyeti İlk Kabul Edenler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) peygamber olduktan sonra ilk önce çevresinde bulunan bazı kişileri İslam dinine çağırdı. Bu kişiler İslamiyeti ilk kabul edenler olarak geçer.

REKLAM

Bu daveti yani İslam’ı ilk kabul eden kişi Peygamberimizin eşi Hz. Hatice‘dir,

Daha sonra Kureyş’in büyüklerinden olan Hz. Ebu Bekir,

Peygamber Efendimiz’in amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali,

Peygamber Efendimiz’in azatlı kölesi ve evlatlığı olan sahabe Zeyd bin Harise, İslamı kabul etmişlerdir.

Kısa bir zaman sonra da, Hz. Osman, Abdurrahman İbni Avf, Sa’d İbni Ebu Vakkas, Zübeyr İbni Avvam, Talha İbni Ubeydullah İslamı kabul edenlerdi.

Bir süre sonra Peygamberimizin amcalarından Hz. Hamza islamiyeti kabul etti. Bundan sonra da Hz.Ömer Müslüman oldu ve İslamiyetin yayılmasına çalıştı.

Yüce Allah’ın birliğini, varlığını ve büyüklüğünü anlatan ve Allah’tan başka hiçbir şeye tapılmamasını söyleyen Peygamber Efendimiz’e (Sav) inanlar zaman geçtikçe çoğalıyor ve Müslüman olmaya can atıyorlardı.

Cennetle müjdelenen on kişi

Ashabı Kiramın en büyüklerinden olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Osman ve Hz. Ömer İslamın 4 halifesidir ve bunlara “Hulefa-i Raşidin, Çaryar-i Güzin” de denir. Bu sahabiler Peygamberimizden sonra halifelik makamına geçmişlerdir. Bu dört sahabi ile birlikte;
Abdurrahman İbni Avf,
Sa’d İbni Ebu Vakkas,
Zübeyr İbni Avvam,
Talha İbni Ubeydullah,
Said İbni Zeyd,
Ebu Ubeyde İbni Cerrah, ashabı ikrama da  cennetle müjdelenen on kişidir (Aşere-i Mübeşşere), bu sahabiler Peygamber Efendimiz (Sav) tarafından cennetle müjdelenmişlerdir.


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Gece ve gündüz içinde olmak üzere bazı vakitler diğer vakitlerden…