Anasayfa » Dualar » Cuma Günleri Okunacak Dualar

Cuma Günleri Okunacak Dualar

Allahü teala, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü müminlerin bayramı, günlerin en faziletlisi sayıldığı için cuma günlerinde yapılan ibadetlerin, edilen duaların ayrı bir önemi bulunur. Peki özellikle cuma günü okunacak dualar var mıdır, varsa bu dular hangileridir?

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim)

“Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” (Buhari)

Bunun gibi cuma gününün fazileti ile ilgili bir çok hadisi şerif vardır. Dolaysıyla cuma günleri yapılan duaların müslümanlar için ayrı bir önemi vardır.

Salavat Getirilir

Peygamber Efendimiz’e (sav) salavat getirmek her zaman sünnettir ve çok faziletlidir. Cuma günleri de elbette bu sevaplar katlanarak artmaktadır.

Evs İbni Evs (ra)’ın rivayetine göre;

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebû Dâvûd)

Bakınız: Salavat nasıl getirilir

Kehf Suresi okunur

Cuma günü okunacak dualar olarak hadiste belirtildiği gibi Kur’an’dan bir sure vardır. Bu da Kehf suresidir ve bu sureyi cuma günü okumanın fazileti hadiste anlatılmıştır;

“Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûti)

Aynı zamanda Kehf suresi ile ilgili şu hadiste vardır;

“Kehf sûresi’nin başından on ayet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” (Müslim)

Zilzal suresi okunur

Bir başka hadiste Cuma gecesi de namaz kılıp bu namazda Zilzal suresini okumanın faziletine değinilmiştir.

“Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Suresi’ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî)

Bakınız: Zilzal Suresi

Kısa Dualar

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûti)

“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizi)

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.” (Ali el-Müttaki)

“Kim cuma namazından sonra (konuşmadan ve kalkmadan) İhlasFelak – Nas surelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûti)

Sünnet Davranışlar

Cuma günleri dua etmenin yanı sıra bir çok yapılması çok faziletli olan davranışlar vardır. Örneğin; temiz elbise giyinmek, gusül abdesti almak, tırnak kesmek vb.

Peygamber Efendimiz’in (sav) cuma günü neler yaptılarına bakmak için şu yazımızıda okuyabilirsiniz: Peygamberimiz cuma günleri neler yapardı

REKLAM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Hz. İdris (as) Kur'an'da adı geçen peygamberlerden ikincisidir. Hz. Adem'den…