Anasayfa » Sureler » Kehf Suresi İlk 10 Ayet

Kehf Suresi İlk 10 Ayet

Kur’an’da 18. sırada olan Kehf Suresi 110 ayetten oluşmaktadır. Kehf suresinin fazileti ile ilgili bir çok hadis vardır. Özellikle bir hadisi şerifte Kehf suresi ilk 10 ayeti hakkında şöyle buyurulmaktadır;

REKLAM

“Kehf suresi’nin başından on ayet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” (Müslim)

Bu hadisi şerife göre surenin ilk 10 ayeti ezberlenerek namazlarda veya başka zamanlarda okunabilmektedir. Namazlarda Fatiha’da sonra bir zammı sure olarak kısa bir sure veya uzun ayetler okunabildiği için Kehf suresinin ilk ayetleride okunabilir.

Kehf Suresi ilk 10 ayeti okunuşu

1- Elhamdu li(A)llâhi-llezî enzele ‘alâ ‘abdihi-lkitâbe velem yec’al lehu ‘ivecâ(n)
2- Kayyimen liyunzira be/sen şedîden min ledunhu veyubeşşira-lmu/minîne-llezîne ya’melûne-ssâlihâti enne lehum ecran hasenâ(n)
3- Mâkiśîne fîhi ebedâ(n)
4- Veyunzira-llezîne kâlû-ttehaza(A)llâhu veledâ(n)
5- Mâ lehum bihi min ‘ilmin velâ li-âbâ-ihim(c) keburat kelimeten tahrucu min efvâhihim(c) in yekûlûne illâ keżibâ(n)
6- Fele’alleke bâhi’un nefseke ‘alâ âśârihim in lem yu/minû bihâzâ-lhadîśi esefâ(n)
7- İnnâ ce’alnâ mâ ‘alâ-l-ardi zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu ‘amelâ(n)
8- Ve-innâ lecâ’ilûne mâ ‘aleyhâ sa’îden curuzâ(n)
9- Em hasibte enne ashâbe-lkehfi ve-rrakîmi kânû min âyâtinâ ‘acebâ(n)
10- İz evâ-lfityetu ilâ-lkehfi fekâlû rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten veheyyi/ lenâ min emrinâ raşedâ(n)

Kehf suresi Arapça

Kehf suresi

Kehf Suresi ilk 10 ayeti anlamı

1- Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur.
2,3,4- (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.
5- Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar.
6- Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!
7- İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık.
8- Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz.
9- Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?
10- Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi. 

Kehf suresinin faziletleri ile ilgili hadisler

“Kim, Kehf sûresini indirildiği gibi okursa sûre, kıyamet gününde onun için bir nûr olur” (Beyhaki)

“Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır…” (Suyuti)

“Kim, Kehf suresinin son on ayetini okursa deccâlin fitnesinden korunur” (Müsned)

“O, sekînettir (huzur verendir), Kur’an okunduğu için inmiştir” (Buhari) 

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Allahü teala, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü müminlerin…