Anasayfa » Genel » Peygamberimiz (s.a.v.) Cuma Günleri Neler Yapardı

Peygamberimiz (s.a.v.) Cuma Günleri Neler Yapardı

Bildiğiniz gibi Cuma günleri, müslümanların bayramıdır. Cuma günleri sevapların da günahların da iki kat yazıldığı gündür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) cuma günleri neler yapardı, namazdan başka hangi ibadetleri yapardı, cuma gününü nasıl geçirirdi? Hadis-i şeriflerle bunları yazmaya çalışalım.

REKLAM

Cuma namazına vaktinde gider, hutbe dinlerdi

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre;

Resulullah: “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim)

Temiz kıyafetler giyerdi

Hz. Aişe (ra)’den rivayet edildiğine göre;

“Resulullah’ın Cuma günü giydiği bir elbisesi vardı. Cuma’dan sonra onları katlar ve ertesi Cuma’ya kadar kaldırırdı.” (Teberani)

Gusül abdesti alırdı

Ebû Abdullah Selmân el-Fârisi (ra)’den rivayet edildiğine göre;

Resulullah: “Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhari)

Bakınız: Gusül abdesti nasıl alınır

Salavat getirirdi

Evs İbni Eve (ra)’dan rivayet edildiğine göre;

Resulullah: “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salatü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebû Davud)

Tırnaklarını keserdi

Resulullah: “Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.” buyurmuştur. (E. Şeyh)

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre;

Resulullah: “Beş şey fıtrat gereğidir; Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak.” (Buhari)

Kabir ziyareti yapardı

“Ana babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.” (Tirmizi)

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır” (Tirmizi)

Selam verir, müslümanların cumasını tebrik ederdi

“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir; Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek.” (Buhari)

“Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.” (Deylemi)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Daha önceki yazımızda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) neden çok evlilik yaptığını,…