Anasayfa » Dualar » Günlük Okunacak Kısa Dualar

Günlük Okunacak Kısa Dualar

Dua etmek, insanın bütün benliğiyle sonsuz ve kudret sahibi olan Allah’a yönelip istek ve dilekte bulunmasıdır. Günlük olarak namazlarımızı kılarken bir çok dua okuruz. (sübhaneke, ettehiyyatü, salli-barik…) Bir de namazların dışında okuyacağımız dualar vardır. Bu duaları yemeğe başlarken, yatağa girerken, bir işe başlarken, ezandan sonra gibi zamanlarda okuyabiliriz. Peki günlük okunacak dualar hangileridir, bu kısa ve güzel duaların okunuşları ve anlamları nelerdir?

REKLAM

Hz. Peygamber’in (sav) günlük yaşamında yaptığı her işe dua ile başladığını hadislerden biliyoruz. Günahsız bir kul olmasına rağmen her gün yüzlerce kez tövbe ettiğini de biliyoruz. Peygamberimiz’in (sav) okuduğu ve ümmetine öğreterek tavsiye ettiği duaları aktarmaya çalıştık.

İlk önce Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” ayetinin adıdır. Rahman ve Rahim demek ise; esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla demektir. Besmele çeken Allah’ı anmış olur ve işe O’nun ismi ile başlar. Bundan dolayı ilk duamız;

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” (Ali el-Mütteki)

Her zaman “Elhamdülillah”

Elhamdülillah kısaca “Allah’a şükür” “Allah’a hamdolsun” demektir. Allah’ın nimetlerinden dolayı her zaman “hamdolsun, elhamdulillah” demek gerekir. Bundan dolayı Allah’ın verdiği maddi ve manevi nimetler için teşekkür etmenin, bir hamd ve şükür olduğunu bilmeli ve şükrümüzü dil ile eda etmeliyiz;

“Elhamdülillah”

“Duanın en faziletlesi “Elhamdülillah” demektir.” (İbn-Mace)

Bir işe başlarken

Günlük olarak yaptığımız bir işe başlarken besmele’nin ardından Kur’an’dan kısa bir ayet dua niyetiyle okunabilir. Ayetin anlamına baktığınızda özellikle bir topluluk karşısına çıkıp konuşacak birinin bu duayı edip Allah’tan yardım istemesi çok faziletli olur. Bu dua Taha suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerdir.

Okunuşu:“…Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Anlamı: “Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”

Evden çıkarken okunacak dua

Hemen hemen her gün işlerimiz veya ihtiyaçlarımız için evimizden çıkıyoruz. Evden çıkarkende aşağıdaki dua okunabilir;

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.”

Hadisi şerife göre bu duayı okuyan kimseye: “Bu sana kafidir, himayeye alındın.” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud)

Sabah ve akşam okunabilecek dua

Peygamber Efendimiz’in (sav) kızı Hz. Fatıma’ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği dua şudur;

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!”

Tuvalete girerken ve çıkarken dua

Enes b. Malik (r.a.)’den rivâyete göre bir hadiste, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tuvalete girmek istediğinde;

“Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari)

Okunuşu: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais”

Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre bir hadiste, Rasulullah (s.a.v.) tuvaletten çıkınca;

 “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

Okunuşu: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni”

Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

Yemekten önce dua

Peygamber Efendimiz (sav)  yemekten önce ve sonra farklı dualar da yapmıştır. Bu duaların kısa olanları şöyledir;

Okunuşu: Allahumme barik lena fima razaktena ve kına azabennar, Bismillah

Anlamı: Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.

Yemekten sonra dua

Okunuşu: Elhamdü lillahillezi at’ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin.

Anlamı: Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamdederim.

Uyumadan önce dua

Peygamber Efendimiz’in (sav) uyumadan önce tavsiye ettiği birden fazla dua vardır. Ayrıca Fatiha ve İhlas surelerini de okumayı tavsiye etmiştir. Bu dualardan biri şudur;

“Yatağına girdiğin zaman şöyle de:

Allah’ın gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden O’nun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım.

Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye layık olursun.” (Ebu Dâvud)

Kötülüklere karşı okunacak dua

Kötü ahlaktan ve fena davranışlardan uzak olabilmek için günlük okunacak dualar arasında okunabilcek bu duada şöyledir;

Okunuşu: “Allâhümme innî eûzü bike min münkerâti’l-ahlâki ve’l-a‘mâli ve’l-ehvâ.”

Anlamı: “Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler  yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizi)

Tövbe duası

Bir günah işlenmedikçe veya bir hata yapılmadıkça her gün tövbe duası okumak gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Ama Peygamberimiz’n (sav) bile günde çok defa tövbe ettiğini hadislerden bilmekteyiz. Bu nedenle günlük okunacak dualar arasına bunuda ekleyebiliriz.

Peygamber Efendimiz’in öğrettiği aynı zamanda Zümer suresi 53. ayetinde geçen tövbe duasıda şöyledir;

Okunuşu: “Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ, innehu huvel gafûrur rahîm.”

Anlamı: “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Ezan duası

Peygamberimiz’in (s.a.v) öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği ezan duasınıda ezan okunduktan hemen sonra okumak çok faziletlidir. Bu duada şöyledir;

Okunuşu: “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tammeti Ves’selatil kâimeti Ati Muhammedenil vesilete vel faziylete. Ved derecete refîy’ah.
Veb’ashu makamen Mahmude elleziy veadteh. İnneke lâ tuhliful-mîy’âd.”

Anlamı: “Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb’i, Muhammed’e (sav) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.”

Ezan duasının sesli olarak okunuşu için bakabilirsiniz: Ezan duası okunuşu

Rabbim bu duaları devamlı okumayı bizlere nasip etsin inşallah.

REKLAM

3 Yorumlar

  1. Allah razı olsun, çok güzel bir yazı olmuş.

    Bu duaları Allah okumayı nasip metsin inşaallah. Dua ile kalın.

  2. Sebeblendik ALLAH razı olsun..

  3. yorum güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Ramazanda en çok araştırılan konulardan biri; oruçluyken susamak ve açıklamak…