Anasayfa » Hz. Muhammed (sav) » Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in Mucizeleri

Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in Mucizeleri

Mucize; sözlük anlamıyla “Akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay” demektir. Allah (c.c) gönderdiği her peygamberine kavminin inanmasını sağlamak için olağanüstü bazı olaylar bahşetmiştir. Peki Peygamberimiz (sav) Hz Muhammed’in mucizeleri nelerdir.

REKLAM

Bu mucizevi olaylar o dönemde, o kavmin en çok önemsediği türden olaylardır. Örneğin; Hz. Musa (a.s)’ın gönderildiği kavimde sihirbazlara çok ilgi duyulurdu. Allah (c.c) de Hz. Musa (a.s)’a asasının buyuk bir yılana dönüşerek, diğer sihirbazların yılanlarını yutup yok etmesi mucizesini vermiştir. O dönemin büyük sihirbazları bu olayın bir sihirin eseri değl bir mucize olduğunu anlayarak Hz. Musa’ya iman etmişlerdir. Yine Hz. İsa döneminde de tıp ilmine çok önem verilmesi sebebiyle, Hz. İsa (a.s)’a da ölüleri diriltme mucizesi bahşedilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v ) ve Kuran-ı Kerim Mucizesi

Kuran-ı Kerim’in Özellikleri

Kuran-ı Kerim, Allah (c.c) tarafından sonsuza kadar dosdoğru korunacak bir kitap olarak indirilmiştir. Değişmeye, bozulmaya uğramayacaktır. Kuran-ı Kerim, fesahate sahiptir. Her bir ayeti açık ve netlik içindedir. Herkesin rahatlıkla anlayacağı şekildedir. Kuran-ı Kerim belagate sahiptir. Dinleyenler üzerinde etkili, gönüllere tesir edicidir. Geçmiş ve gelecekten haber verir. Bilimsel çalışmalara ışık tutucudur (tarafsız birçok bilim adamı bu bağlamda iman ederek müslüman olmuştur). Tevhid, kainat, aile ve toplum hayatı, geçmiş kavimler, cennet, cehennem, ibadetler, ahiret ve daha birçok konu hakkında insanlara yol gösterici bir rehberdir. Ayetler arasındaki geçişlerde bir ahenk vardır.

Kuran-ı Kerim Mucizesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v) peygamberliğini ilan ettiğinde her kavimde olduğu gibi kavmi de ondan peygamberlik mucizeleri göstermesini istedi. O
dönemde arap kabileleri arasında şiir ve hitabete çok önem verilirdi. Panayırlarda yarışmalar yapar seçilen en güzel şiirleri Kabe duvarına asarlardı. Allah (c.c) da bu kavme ilgi duydukları türden en güzel anlatımlı Kuran-ı Kerim’i gönderdi. Ankebut Suresi 50 ve 51. ayetlerde Rabbimiz Kuran-ı Kerim mucizesine dair şöyle buyurmaktır:

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (50) Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. (51) 

Müşrikler Kuran-ı Kerimde ki ahenk ve dinleyenleri etkilme gücünü görselerde inanmayan kalpler inkar ederek, onun eski zaman şiirlerinden olduğunu iddia ettiler. Bunun üzerine Rabbimiz Enfal 31, Tur 34 ve Hud 13, Yunuz 38 ve İsra 88. ayetlerle müşriklere meydan okuyarak indirdiklerine benzer sureler getirmelerini istemiştir. Müşrikler gayret ve cabalarına rağmen Kuran-ı Kerim’in kısa bir suresine bile benzer ayetler getirememişlerdir. Hz Muhammed’in mucizeleri içinde en büyüğü Kur’an dır şüphesiz.

Miraç Mucizesi

Biz müslümanların Mirac Kandili olarak kutladığımız Miraç ve İsra mucizeleri Peygamber Efendimiz(s.a.v)’e verilmiş en büyük mucizelerden biridir.Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bir gece, “Burak” adı verilen bir binekle Mescid-i Haram’dan alınarak, Mescid-i Aksa’ya götürülerek, semavatın katlarına ve Sidre-i müntehaya kadar yükseltilip ilahi huzura çıkarılmasıdır.

Miraç hadisesi için bakınız

Ayın İkiye Ayrılması (Şakk-ı Kamer) Mucizesi

Mekkeli müşrikler Peygamber (s.a.v)’den peygamber olduğunu kanıtlaması için ayı ikiye ayırmasını istediler. Peygamber (s.a.v):

  • “Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? “diye sorar.

Müşrikler:

  • Evet! İman ederiz” derler

Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) , Allah’a dua eder. Bir dolunay gecesi, ay bir parçası dağın bir yanında diğer parçası öbür yanında olacak şekilde ikiye ayrılır. Müşrikler bu mucizeye rağmen yine de O’nu yalanlayarak: “Bu bir sihirdir” derler. Kamer Suresi 1 ve 2. ayetlerde Allah (c.c) şöyle buyurur:
Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. (1) Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler. (2)

İnanmayan müşrikler, ” Gelecek yolcularınızı gözetin.Muhammed, sizi büyülemeğe güç yetirse bile bütün halkı, bütün yeryüzünü de büyüleyebilecek değil ya! Onlara bir sorun bakalım. Onlar da sizin gördüğünüz şeyi görmüşler mi?” dediler. Gelenlere sordular: “Evet! Onu biz de öyle gördük! Ayı ikiye yarılmış gördük!” dediler. Fakat yine iman etmeyip: ” Ebu Talib’in yetiminin sihri semaya da tesir etti.” dediler. (Tirmizi; Tefsiru’l Kuran 54)

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Anlam itibari ile tüm insanlık için güzel olan İkra İslam…