Anasayfa » Kuran'ı Kerim » Kur’an-ı Kerim’de Allah

Kur’an-ı Kerim’de Allah

Kur’an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (S.a.v.)’e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır.  Kuran’da Allah inancı, ibadetler, ahiret alemine ait, insanları ilgilendiren tüm bilgiler Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. Allah’ın varlığı da Kuran’da belli ayetlerde anlatılmıştır.

REKLAM

Allah tektir

Kuran’da Allah, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır.

İhlas Suresi, 1. ayet;

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

Kuran’da Allah’tan başka yaratıcı olmadığını, Allah’ın tek olduğunu, her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu bildirir.

Fatır Suresi, 1. 2. ve 3. ayet;

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2. Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3. Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

İbrahim Suresi 10. ayet;

10. Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, “Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler.

Allah’ın varlığı nettir

Kuran'da Allah ile ilgili ayetler, allah'ın varlığı

Kuran-ı Kerimin, Allah’ın varlığını ispat hususu her insanı tatmin edecek derecede açık ve nettir aslında.

Taha Suresi, 14. ayet;

14. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.

Kuran’da Allah gökleri, yerleri ve bunlar üzerindeki her şeyi kısa bir sürede yaratmıştır. Allah’ın kendini her işi yöneten şeklinde nitelemesi, bazı düşünce sistemlerine cevap teşkil etmektedir. Allah her işi yönettiğine göre, belli işler için başka tanrılar edinmeye gerek yoktur.

Yunus Suresi, 3. ayet;

3. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz!

Allah’tan başka kuvvet yoktur

Bakara Suresi, 165. ayet;

165. İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi.

Hadid Suresi, 25. ayet

25. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resüllerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.


REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
Ben Aişe... Muhammed Nebi'nin (s.a.v) en sadık dostu, Ebu Bekir'in…